Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

15.jednání

USNESENÍ

z 15. jednání rady města Hejnice, konaného dne 18. 9. 2006
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

183/2006 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. : 164, 170, 171, 24, 141, 148, 149, 154, 169, 150, 155, 165, 166, 167, 168, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182/2006. PRODLUŽUJE termín usnesení číslo: 95, 145, 158/2006 do 2.10.2006.

184/2006 POSOUDILA žádost p. Růžka o odprodej pozemku p.č. 193 a s odprodejem souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit. Ukládá starostovi předložit odprodej ZM za cenu 60,- Kč za 1 m2. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele.

185/2006 SCHVÁLILA proplacení 1.500,- Kč na akci Memoriál Čeňka Pantůčka z fondu starosty města.

186/2006 VZALA NA VĚDOMÍ informace SDH Hejnice.

187/2006 PROJEDNALA stížnost na nefungování stánku pro občerstvení na pozemku města na koupališti. Rada města konstatuje, že stánek byl otevřen v sezoně 2006 minimálně a neplnil účel, ke kterému byl pozemek pronajat. Žádá nájemce, aby v roce 2007 stánek plnil plně svůj účel. Ukládá tajemníkovi uvědomit nájemce pozemku. Termín: 2. 10. 2006

188/2006 SCHVÁLILA uzavření úřadu dne 29. 9. 2006. Ukládá tajemníkovi uvědomit v předstihu veřejnost.

189/2006 PROJEDNALA žádost ZŠ Hejnice o uvolnění finančních prostředků ve výši do 20 tisíc Kč na zakoupení 2 ks počítačů a žádost schválila. Úhrada bude provedena z rezervního fondu ZŠ. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele.

190/2006 SCHVÁLILA žádost divadla Klauniky Brno o pronájem kina na divadelní představení pro děti dne 21.9.2006.

191/2006 ODSOUHLASILA z hygienických důvodů snížení kapacity počtu dětí z počtu 48 na 40 dětí v MŠ č. 1. Ukládá zřizovateli zajistit změnu v rejstříku škol s účinností od 1. ledna 2007. Ukládá p. Štěpánové změnu zajistit. Ukládá řediteli ZŠ předložit kapacitní vytížení jednotlivých předškolních zařízení do příští rady. Ukládá tajemníkovi ředitele ZŠ uvědomit. Termín: 2. 10. 2006

192/2006 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK v DPS p. Ludmile Vojtové. Ukládá p. Štěpánové sepsat novou nájemní smlouvu a uvědomit žadatelku. Termín: 2. 10. 2006

193/2006 SCHVÁLILA proplacení nevyčerpané dovolené starostovi města. Ukládá finančnímu odboru proplacení zajistit. Termín: 2.10.2006

194/2006 PROJEDNALA žádost Sdružení pro zdravotně postižené SALVIA SVITAVY o příspěvek na osobní asistenci pro paní Petru Beranovou ve výši 30.000,- Kč a žádost zamítla. Ukládá starostovi odpovědět žadatelům. Termín: 2.10.2006

22.2.2008 12:37:22 | přečteno 1798x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load