Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

14.jednání

USNESENÍ

ze 14. jednání rady města Hejnice, konaného dne 7. 9. 2006
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

164/2006 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. : 135, 143, 146, 147, 151, 152, 160, 136, 137, 139, 140, 142, 144, 153, 156, 157, 159, 161, 162, 163/2006. PRODLUŽUJE termín usn.č. 95, 145, 150, 155, 158/2006 do 18. 9. 2006.

165/2006 UKLÁDÁ vyhovět žadatelům pp. Bartošovi, Pitrovi, Palarcovi, Vincencovi ohledně jejich žádosti odkanalizování parkoviště a zprovoznění původní vodoteče s tím, že vlastník pozemku p. Vincenc v daném místě vyklidí prostor vodoteče. Ukládá tajemníkovi jmenovanému dát toto na vědomí a odepsat žadatelům. Termín: 18.9.2006

166/2006 PROJEDNALA žádost p. Dygrína Jaroslava a Dygrínové Marie o odprodej pozemků p.č. 965,970/1 a 963 v k.ú. Hejnice. Rozhodla pozemek p.č. 965 a 963 žadatelům pronajmout, pozemek p.č. 970/1 navrhuje odprodat. Ukládá starostovi předložit odprodej ZM ke schválení. Ukládá tajemníkovi prodej zveřejnit a žadatelům odpovědět. Termín: 18.9.2006

167/2006 PROJEDNALA žádost p. Kremlíkové o odprodej pozemku p.č. 10001 a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 18. 9. 2006

168/2006 PROJEDNALA žádost p. Ing. Muzikáře o odprodej pozemků p.č. 202, 201, 191 a doporučuje pozemky odprodat. Ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr města pozemky odprodat. Ukládá starostovi předložit odprodej ZM ke schválení. Termín: 18. 9. 2006

169/2006 VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o plnění rozpočtu města za 1. pololetí 2006. Ukládá starostovi dokument předložit ke schválení ZM.

170/2006 VYDÁVÁ provádějící předpis, který vymezuje a stanovuje rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací, průjezdních úseků silnic a chodníků.

171/2006 VZALA NA VĚDOMÍ informaci místostarosty o zajištěnosti příprav města na zimní období.

172/2006 PROJEDNALA žádost p. Mgr. Vogtové na odkanalizování její nemovitosti na pozemku města v délce 4,5 m na vlastní náklady a s tímto souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatelce odpovědět. Termín: 18. 9. 2006

173/2006 PROJEDNALA žádost SDH Hejnice o povolení pořádání akce Memoriál Čeňka Pantůčka dne 16.9.2006, žádost o uzavření komunikace a žádost o povolení stánkového prodeje na akci v době od 6.00 do 18.00 hodin a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele s tím, aby si zajistili řádné značení uzavření komunikace. Termín: 18. 9. 2006

174/2006 PROJEDNALA žádost SDH Hejnice o příspěvek na akci Memoriál Čeňka Pantůčka ve výši 3.000,- Kč a schválila příspěvek ve výši 1.500,- Kč. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 16. 9. 2006

175/2006 PROJEDNALA žádost manž. Lukačových o schválení zasklení balkonu a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele Termín: 18. 9. 2006

176/2006 PROJEDNALA žádost p. Eriky Bolvanové o přidělení bytu a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 18. 9. 2006

177/2006 PŘIDĚLUJE byt o vel. 2 + KK v domě čp. 495 p. Miloslavu Konývkovi a Petře Perončíkové. Ukládá p. Štěpánové sepsat nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 18. 9. 2006

178/2006 PŘIDĚLUJE byt o vel. 1 + 3 v domě čp. 594 manželům Budkovým. Ukládá p. Štěpánové sepsat nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 18. 9. 2006

179/2006 PROJEDNALA žádost manželů Jožákových o přidělení bytu. Žádost zamítla z důvodu, že byt byl přidělen jinému žadateli. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 18. 9. 2006

180/2006 PROJEDNALA žádost p. Vojtové o přidělení bytu a ukládá tajemníkovi odpovědět žadatelce, že bydlí v k.ú. Lázně Libverda a že by pro ni připadal v úvahu byt v DPS, kde v současné době volný byt není. Termín: 18. 9. 2006

181/2006 PŘIDĚLUJE byt o vel. 1 + 2 v čp. 595 p. Erice Neumanové a p. Milanu Trnkovi. Ukládá p. Štěpánové sepsat nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 18. 9. 2006

182/2006 PROJEDNALA žádost o přidělení bytu sl. Kadlečkové a p. Petrlíka. Žádost zamítla z důvodu, že byt byl přidělen jinému žadateli. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 18. 9. 2006

22.2.2008 12:37:15 | přečteno 1743x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load