Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

13.jednání

USNESENÍ

ze 13. jednání rady města Hejnice, konaného dne 28.8. 2006
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Radaměsta :

135/2006 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. :129, 131, 132, 133, 134/2006. PRODLUŽUJE termín usn.č. 95/2006 do 4. září 2006.

136/2006 UKLÁDÁ tajemníkovi vypovědět smlouvu o pronájmu pozemku p. Schejbalovi z důvodu neplnění účelu pronájmu pozemku. Termín: 4. 9. 2006

137/2006 PROJEDNALA žádost p. Rakoušové, ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku, že pozemek se nepronajme nikomu a služby zajistí neprůjezdnost pozemku. Termín: 4. 9. 2006

138/2006 VZALA NA VĚDOMÍ žádost pp. Bartoše, Pitry, Palarce, Vincence o odkanalizování parkoviště a zprovoznění původní vodoteče a rada ukládá starostovi a místostarostovi posoudit stav a informovat na příští radě. Rozhodnutí odkládá do příští rady. Termín: 4. 9. 2006

139/2006 PROJEDNALA žádost p. Marie Dygrínové a p. Jaroslava Dygrína o odkoupení pozemku p.č. 965, 970/1, 963 v k.ú. Hejnice a rozhodnutí odkládá po prohlédnutí na místě. Termín: 4. 9. 2006

140/2006 PROJEDNALA žádost p. Jany Bulíčkové a oddálení platby nájemného k 1.9.2006 a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatelku uvědomit. Termín: 4. 9. 2006

141/2006 PROJEDNALA stav objektu čp. 598 a ukládá starostovi předložit ZM ke schválení opravu střechy.Termín: 13. 9. 2006

142/2006 PROJEDNALA návrh na jednostranné zvýšení nájemného dle zákona č. 107/2006 Sb. a návrh schválila, viz příloha.

143/2006 VZALA NA VĚDOMÍ dopis manž. Borkových na povodňové škody adresované Povodí Labe.

144/2006 VZALA NA VĚDOMÍ stížnost manž. Škarýdových ohledně regulace na řece Smědé a ukládá starostovi postoupit stížnost Povodí Labe. Termín: 4. 9. 2006

145/2006 PROJEDNALA žádost p. Kasperové o odkoupení pozemku p.č. 932/4. Ukládá tajemníkovi odpovědět, že je třeba nejdříve vyřešit přístup na dané pozemky. Pak lze uvažovat o případném prodeji. Ukládá starostovi v dané věci dále jednat. Termín: 4. 9. 2006

146/2006 VZALA NA VĚDOMÍ oznámení sportovní akce firmou Knorr - Bremse, která proběhne dne 16.9.2006 na Ferdinandově.

147/2006 VZALA NA VĚDOMÍ konání cyklistického závodu MTB- tour, konaného dne 26.8.2006 v Hejnicích ve fotbalovém areálu.

148/2006 SCHVÁLILA rozpočtové opatření č. 4/2006 na příjem dotace ve výši 33.000,- Kč na knihovnu. Ukládá starostovi předložit zastupitelstvu ke schválení. Termín: 13. 9. 2006

149/2006 VZALA NA VĚDOMÍ návrh dodatku Státního fondu ŽP o prodloužení závěrečného vyhodnocení kanalizace Ferdinandov. Ukládá starostovi předložit dodatek ke schválení ZM. Termín: 13. 9. 2006

150/2006 PROJEDNALA žádost o schválení montáže nočního trezoru pro objekt lékárny. Žádost schválila. Ukládá starostovi ve věci dále jednat. Termín: 4. 9. 2006

151/2006 PROJEDNALA rozpočtové opatření III/2006 z grantového programu organizace ZŠ na akci Cesta pohádkovým lesem a horolezeckého kroužku v celkové částce 9.000 Kč.

152/2006 SCHVÁLILA rozpočtové opatření č. 10/2006 na bezpečnostní zabezpečení budovy úřadu a knihovny ve výši 10.000,- Kč.

153/2006 SCHVÁLILA pronajmout nebytové prostory v domě čp. 96 p. Daliboru Zlámalovi. Žádost p. Podhory o prodloužení pronájmu pouze jedné místnosti zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 4. 9. 2006

154/2006 VZALA NA VĚDOMÍ odstoupení od smlouvy prodeje domu čp. 221 p. Kolačného. Ukládá starostovi zveřejnit nové řízení a s odstoupením od smlouvy seznámit zastupitelstvo. Termín: 13. 9. 2006

155/2006 PROJEDNALA žádost p. Jaroslava Růžka o odkoupení pozemku p.č. 10001 v k.ú. Hejnice a rozhodnutí odkládá do příští rady. Termín: 4. 9. 2006

156/2006 PROJEDNALA žádost p. Sabiny Kremlíkové o odkoupení pozemku p.č. 10001 v k.ú. Hejnice a rozhodnutí odkládá do příští rady. Termín: 4. 9. 2006

157/2006 PROJEDNALA žádost p. ing. Františka Muzikáře o odprodej pozemku p.č. 201,202,192 v okolí jeho domu čp. 58 a rozhodnutí odkládá do příští rady. Termín: 4. 9. 2006

158/2006 VZALA NA VĚDOMÍ stížnost obyvatelů DPS na rozúčtování energií v domě s MC Mateřídouška. Ukládá starostovi ve věci jednat s MC Mateřídouška i s obyvateli DPS. Termín: 4. 9. 2006

159/2006 PROJEDNALA žádost o opravu místní komunikace vedoucí kolem Pelikánů. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele, že v letošním roce jsou finanční prostředky na komunikace vyčerpány. Termín: 4. 9. 2006

160/2006 SCHVÁLILA vyplacení mimořádné odměny řediteli ZŠ.

161/2006 SCHVÁLILA přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v čp. 580 sl. Petře Gebauerové. Ukládá p Štěpánové sepsat novou nájemní smlouvu a uvědomit žadatelku. Termín: 4. 9. 2006

162/2006 SCHVÁLILA přiděleníbytu o vel. 1 + 2 v čp. 595 sl. Veronice Šimonové a p. Romanu Pýchovi s tím, že p. Pýcha uvolní byt o vel. 1 + 1 v čp. 598. Ukládá p Štěpánové sepsat novou nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 4. 9. 2006

163/2006 SCHVÁLILA přidělení bytu po manž. Sokolových o vel. 1 + 3 v domě čp. 595 manž. Dimlovým s tím, že uvolní byt 1 + 2. Ukládá p Štěpánové sepsat novou nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 4. 9. 2006

22.2.2008 12:37:07 | přečteno 1821x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load