Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

12.jednání

USNESENÍ

z 12. jednání rady města, které se konalo dne 19.6.2006

v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

128/2006 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.:40, 64, 82, 85, 91, 99, 111, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126 a 127/2006
- prodlužuje termín usn. č.: 95/2006 do 21.8.2006

129/2006 VYDALA nařízení č. 1/2006, kterým se zrušuje obecně závazná vyhláška města Hejnice č. 2/99, o rozsahu, způsobu a stanovení lhůt odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací v zimním období. Ukládá tajemníkovi nařízení vyhlásit.

130/2006 VZALA NA VĚDOMÍ stanovisko starosty města k připomínkám vzneseným na jednání zastupitelstva města.

131/2006 PROJEDNALA žádost paní M. Korandové o přidělení jiného městského bytu a žádost zamítla. Důvody u vedené v žádosti nebyly nikdy prokázány a jsou pro radu nepřijatelné. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 23.6.2006

132/2006 VZALA NA VĚDOMÍ žádost manželů Nygrínových o prodej pozemku p.č. 84/1 v k.ú. Hejnice s konstatováním, že uvedený pozemek byl dne 14.6.2006 usnesením zastupitelstva města č. 26/2006 prodán jinému žadateli. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 23.6.2006

133/2006 PROJEDNALA žádost rodičů o zrušení schváleného uzavření MŠ v době letních prázdnin postoupenou k vyřízení krajským úřadem. SCHVÁLILA návrh ředitele Základní a Mateřské školy Hejnice na úpravu uzavření MŠ v Hejnicích na dobu tří týdnů. Ukládá tajemníkovi uvědomit ředitele základní a mateřské školy. Termín: 23.6.2006

134/2006 VZALA NA VĚDOMÍ žádost paní R. Kobrové o odkoupení stavební parcely k výstavbě rodinného domu a žádost odložila. O prodeji parcel k výstavbě nebylo dosud rozhodnuto, termín zahájení bude zveřejněn. Ukládá tajemníkovi žadatelce odpovědět. Termín: 23.6.2006

22.2.2008 12:37:00 | přečteno 1718x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load