Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

11.jednání

USNESENÍ

z 11. jednání rady města Hejnice, konaného dne 5. června 2006
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

118/2006 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. : 112, 113, 103, 106, 114, 115, 116, 117/2006.
Prodlužuje termín usn.č. 95/2006 do 19. 6. 2006.

119/2006 VZALA NA VĚDOMÍ investiční náročnost akce sociální zařízení ZŠ a ukládá starostovi předložit ZM návrh na navýšení rozpočtu o 500 000 Kč. Termín: 14.6.2006

120/2006 VZALA NA VĚDOMÍ:
1/ Kontrolu plnění všech usnesení RM + ZM do 5. 6. 2006
2/ Kontrolu plnění všech usnesení finančního a kontrolního výboru
3/ Přípravu ZM

121/2006 ROZHODLA přednostně udělat komunikaci „U Schejbalových“. Ukládá starostovi akci realizovat.

122/2006 UKLÁDÁ starostovi předložit ke schválení ZM rozpočtové opatření č. 8/2006 do výše 150 tisíc Kč na pořízení změny ÚP. Termín: 14.6.2006

123/2006 VZALA NA VĚDOMÍ vratku částky 68.247,- Kč z poskytnuté dotace 22,440 mil. Kč na DPS, rozpočtové opatření č. 7/2006. Ukládá starostovi předložit ZM ke schválení. Termín: 14.6.2006

124/2006 SOUHLASÍ s navrženým splátkovým kalendářem OÚ Lázně Libverda na úhradu neinvestičních nákladů.

125/2006 PROJEDNALA žádost manželů Martiny a Jana Honysových o pronájem pozemku p.č. 1399/3 a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi sepsat nájemní smlouvu, nájem za cenu obvyklou 2,- Kč za 1 m2 a uvědomit žadatele. Termín: 19.6.2006

126/2006 PROJEDNALA žádost MC Mateřídouška o povolení připojení k síti Telecomu v domě DPS a žádost zamítla. Rozhodla odpovědět, že rozsah jejich aktivit se rozrostl do větších rozměrů, než bylo povoleno. Ukládá starostovi s žadateli dále jednat o změně prostor vyhrazených k jejich činnosti. Termín: 19.6.2006

127/2006 UKLÁDÁ tajemníkovi odepsat na petici ohledně výstavby komunikace. Termín: 19.6.2006

22.2.2008 12:36:53 | přečteno 1689x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load