Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

10.jednání

USNESENÍ

z 10. jednání rady města Hejnice, konaného dne 22. května 2006
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

112/2006 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování:96, 100, 108, 109, 110, 97, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 107, 111/2006. PRODLUŽUJE termín usn.č. 95,103,106/2006 do 5. června 2006.

113/2006 VZALA NA VĚDOMÍ:
1/ Informaci ředitele právního subjektu ZŠ
2/ Zprávu o činnosti komise životního prostředí

114/2006 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 1 v domě čp. 530/2 sl. Janě Bulíčkové. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatelku a sepsat novou nájemní smlouvu. Ukládá tajemníkovi uvědomit p. Musilovou, že byt byl přidělen jinému žadateli.Termín: 5.6.2006

115/2006 PROJEDNALA žádost o umístění znaku města na plakátech fotbalového klubu TJ Autobrzdy na dobu 2 let a zároveň 10.000,- Kč za umístění loga na plakátu a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele s tím, že umístění znaku města je možné, ale bez finančních nákladů města.Termín: 5.6.2006

116/2006 PROJEDNALA žádost MC Mateřídouška o souhlas s instalací antény na internet na budově DPS a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele.Termín: 5.6.2006

117/2006 PROJEDNALA žádost o přidělení nebytových prostor firmy GOLDIMPEX Frýdlant. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele, že město v současné době nemá žádné nebytové prostory k pronajmutí. Termín: 5.6.2006

22.2.2008 12:36:47 | přečteno 1732x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load