Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1.jednání

USNESENÍ

z 1. jednání rady města Hejnice, konaného dne 16. ledna 2006
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

1/2006 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 235, 236, 247, 248, 249, 237, 238, 202, 191, 182, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 227, 245, 250, 239, 240, 241, 243, 244, 251, 245/2005.
Prodlužuje termín usn.č. 242/2005 do 30. ledna 2006.

2/2006 PROJEDNALA úklid společných prostor bytových objektů a své rozhodnutí zajistit úklidovou službu a rozhodnutí odkládá do konce měsíce února na základě šetření služeb. Termín: 28. února 2006

3/2006 PROJEDNALA lán činnosti orgánů města a plán doporučuje ke schválení ZM. Ukládá starostovi předložit materiál ke schválení ZM. Termín: 15. března 2006

4/2006 VZALA NA VĚDOMÍ informaci starosty o investičních akcích na rok 2006 a splnění úkolů r. 2005.

5/2006 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 1 v čp. 601 manželům Záhejským. UKLÁDÁ p. Štěpánové uvědomit žadatele a sepsat novou nájemní smlouvu. Termín: 30. ledna 2006

6/2006 VZALA NA VĚDOMÍ žádost Okresního soudu Liberec pro přísedícího u soudu p. Dušana Václavíčka a doporučuje žádost ke schválení ZM. Ukládá starostovi předložit žádost ke schválení ZM. Termín: 15. března 2006

7/2006 PROJEDNALA žádost p. Václava Homoláče o odkoupení pozemku p.č. 905/2, díl c/ o výměře 8 m2. Ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr města pozemek odprodat a uvědomit žadatele. Ukládá starostovi předložit odprodej pozemku ZM. Termín: 15. března 2006

8/2006 PROJEDNALA dopis p. Korandové a konstatuje, že obsah dopisu se nezakládá na pravdě a pokud si jmenovaná zajistí výměnu bytu v objektu DPS, bude schválena. Ukládá tajemníkovi uvědomit p. Korandovou. Termín: 30. ledna 2006

9/2006 VZALA NA VĚDOMÍ návrh na změnu ÚP ing. Jaroslava Šimka, Hejnice 386 a žádost bude evidovat k projednávání změny ÚP. Ukládá tajemníkovi žadateli odpovědět.

10/2006 SCHVÁLILA vyplacení odměny řediteli příspěvkové organizace ZŠ Hejnice. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit ZŠ. Termín: 30. ledna 2006

22.2.2008 12:35:41 | přečteno 1727x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load