Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

20. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 20. jednání rady města Hejnice konaného dne 24. 11. 2014 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.Rada města:

256/2014 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování: usn. č.: 246, 248, 251, 252, 253/2014. Prodlužuje termín usn. č.: 249, 250, 243/2014 do 8. prosince 2014.

257/2014 PROJEDNALA  a vzala na vědomí návrh investičních akcí na rok 2015.

258/2014 PROJEDNALAa vzala na vědomí zprávu místostarosty o činnosti SBH a MH za rok 2014.

259/2014 PROJEDNALAa schválila na základě „Pravidel pro odměňování ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice“ finanční odměnu řediteli této příspěvkové organizace. Ukládá starostovi ředitele příspěvkové organizace města informovat. Termín: 8. 12. 2014

260/2014 PROJEDNALA a schválila Organizační řád Městského úřadu Hejnice. Ukládá pracovníkům městského úřadu a města řídit se tímto Organizačním řádem s platností od 1. prosince 2014.

261/2014 PROJEDNALA a souhlasí s dokumentem Žádost o udělení souhlasu k přijetí nového člena do domácnosti, který bude používán v systému nájemních bytů města Hejnice. Ukládá finančnímu odboru se tímto dokumentem řídit.

262/2014 PROJEDNALAžádost, týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5, Jizerská, Hejnice od 1. prosince 2014 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 8. 12. 2014

263/2014 ROZHODLA o záměru města pronajmout nebytový prostor v čp. 598 Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit. Termín: 8. 12. 2014

264/2014 ROZHODLA o záměru města pronajmout nebytový prostor v čp. 303, Jizerská ulice, Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit. Termín: 8. 12. 2014

265/2014 PROJEDNALA žádost společnosti Singltrek pod Smrkem o. p. s., týkající se poskytnutí finančního příspěvku na správu a údržbu singltrekových stezek a žádost schválila. Ukládá starostovi zapracovat příspěvek 20.000,00 Kč do rozpočtu města na rok 2015. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 8. 12. 2014

266/2014 PROJEDNALA žádost MCDO Hejnice týkající se poskytnutí finančního příspěvku na dětský program „Seznámení s Vánocemi“ a rozhodla se program podpořit částkou 3.000,00 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru částku  vyplatit. Termín: 8. 12. 2014

267/2014 VZALA NA VĚDOMÍ rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci zamítnutí kasační stížnosti mezi MŠMT a Základní školou a Mateřskou školou, Hejnice, okres Liberec, příspěvkovou organizací.

268/2014 PROJEDNALA nabídku Liberecké sportovní a tělovýchovné organizace o. s., Liberec na spolupráci ankety „Nejúspěšnější sportovci okresu Liberec“ a nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 8. 12. 2014

269/2014 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu veřejného prostranství pro lunapark v době Hejnických slavností a pronájem schválila do 31. 7. 2018. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 8. 12. 2014

Jaroslav Demčák  - starosta města

Jiří Horák - místostarosta města

 


25.11.2014 14:20:42 | přečteno 793x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load