Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

zasedání dne 14. listopadu

- M ě s t o  H e j n i c e –

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 14. listopadu 2022 od 17.00 hodin v budově Městského úřadu Hejnice


                                                                         

 

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A:

91/2022 BERE NA VĚDOMÍrozpočtové opatření č. 11/2022 dle tabulky schválené radou města dne 7. listopadu 2022 usnesením č. 210/2022. Výdaje se navyšují o částku 49.000,00 Kč, schodek rozpočtu se zvyšuje o částku 49.000,00 Kč. Celková výše příjmů po úpravě činí 100.679.751,43 Kč, celková výše výdajů po úpravě činí 119.406.475,50 Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 18.726.724,07 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu let minulých.

92/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE za členy finančního výboru:

  • Alenu Novákovou,
  • PharmDr. Petra Sedláka,
  • Helenu Porubskou,
  • Ing. Bc. Janu Šolcovou Maglenovou. 

STANOVUJE odměnu za výkon funkce člena výboru v souladu s usnesením číslo 87/2022. Odměna bude vyplácena od 15.11. 2022. Ukládá tajemníkovi vyplacení odměn zajistit.

93/2022 PROJEDNALO a SCHVALUJE za členy kontrolního výboru:

  • Jana Gašpierika,
  • Václava Jandu,
  • Petra Zoreníka, 
  • Bc. Tomáše Porubského.

STANOVUJE odměnu za výkon funkce člena výboru v souladu s usnesením číslo 87/2022. Odměna bude vyplácena od 15. 11. 2022. Ukládá tajemníkovi vyplacení odměn zajistit.

94/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE oddávající zastupitele za město Hejnice paní Dagmar Berkovou, pana Jana Gašpierika, Bc. Milana Votavu, Petra Zoreníka  a Mgr. Jana Kašpara.

 

Jaroslav Demčák        -    starosta 

Ing. Lucie Podhorová, MSc. -  místostarostka


16.11.2022 12:30:43 - aktualizováno 16.11.2022 15:53:02 | přečteno 46x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load