Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Ustanovující zasedání ZM 19.10.

- M ě s t o H e j n i c e –

  U  N E S E N Í

                                                                                   

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Hejnice, konaného dne 19. 10. 2022 od 18.00 hodin v sále městského kina v Hejnicích

 

 

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A:

 

74/2022    PROJEDNALO A SCHVALUJE veřejný způsob volby   starosty, místostarosty a rady města.

75/2022 URČUJE v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva města dlouhodobě uvolněn.

76/2022 URČUJE v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva města dlouhodobě uvolněn.

77/2022 VOLÍ v souladu s ustanovením § 84 zákona o obcích do funkce  starosty města pana Jaroslava Demčáka.

78/2022 VOLÍ v souladu s ustanovením § 84 zákona o obcích do funkce  místostarostky města paní Ing. Lucii Podhorovou, MSc.

79/2022 STANOVÍ v souladu s ustanovením § 84 zákona o obcích, že rada města bude mít v tomto funkčním období 5 členů.

80/2022 VOLÍ v souladu s ustanovením § 84 zákona o obcích do funkce člena rady města pana Mgr. Kryštofa Špidlu, Ph.D.

81/2022 VOLÍ v souladu s ustanovením § 84 zákona o obcích do funkce člena rady města pana Bc. Milana Votavu.

82/2022 VOLÍ v souladu s ustanovením § 84 zákona o obcích do funkce člena rady města pana Petra Zoreníka.

83/2022 ZŘIZUJE finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou mít 5  členů.

84/2022 VOLÍ do funkce předsedy finančního výboru paní Alenu Henclovou.

85/2022 VOLÍ do funkce předsedy kontrolního výboru pana Bc. Milana Votavu.

86/2022 ODKLÁDÁ volbu členů finančního a kontrolního výboru na další jednání zastupitelstva města.

87/ 2022 STANOVUJE v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)zákona o obcích odměnu za výkon jednotlivých funkcí neuvolněným členům zastupitelstva, a to v měsíční výši:

 

Funkce

 

Člen zastupitelstva

600,- Kč

Člen rady města

2.280,- Kč

Předseda výboru nebo komise

1.320,-  

Člen komise nebo výboru

1.000,- Kč

Člen rady města a člen komise nebo výboru

2.680,- Kč

Člen komise nebo výboru a člen rady města a předseda výboru nebo komise

3.280,- Kč

Člen rady města a předseda výboru nebo komise

3.000,- Kč

 

STANOVUJE odměnu za výkon funkce členů výborů zastupitelstva obce, komisí rady obce a zvláštních orgánů obce, kteří nejsou členy zastupitelstva obce a to v měsíční výši:

 

Funkce

 

Člen komise nebo výboru

400,- Kč

Člen výboru nebo komise a předseda komise

1.000,- Kč

Předseda komise

800,- Kč

   

Odměny budou poskytovány od 1. listopadu 2022. Ukládá tajemníkovi výplatu odměn zajistit.

88/2022 POVĚŘUJE člena zastupitelstva pana Jaroslava Demčáka, zastupováním města na jednáních všech řádných a mimořádných valných hromad společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. IČ 25496565, se sídlem Frýdlant, Zahradní 7678, 464 01 Frýdlant, která se uskuteční od data tohoto pověření do 30. listopadu 2026. Ukládá starostovi zajistit vystavení příslušného pověření a písemně informovat FVS, a. s.

89/2022 NAVRHUJE za člena Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. starostu města pana Jaroslava Demčáka, jako zástupce města v tomto orgánu Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. Ukládá svému zástupci na valné hromadě Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. tento návrh a návrhy ostatních akcionářů na své zástupce v Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. podpořit.

90/2022 SCHVALUJE, že město Hejnice bude v DSO Mikroregionu Frýdlantsko zastupovat starosta města pan Jaroslav Demčák a v případě jeho nepřítomnosti místostarostka města paní Ing. Lucie Podhorová, MSc.  

 

 

 

Jaroslav Demčák                       - starosta

Ing. Lucie Podhorová, MSc.     - místostarostka


24.10.2022 10:44:31 - aktualizováno 24.10.2022 10:45:18 | přečteno 101x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load