Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

4. jednání

         - M ě s t o H e j n i c e -

 U S N E S E N Í

z 4. zasedání Zastupitelstva města Hejnice  dne 21. září 2022 od 18.00 hodin v budově MěÚ Hejnice

 

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A:

 

64/2022   PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ

  • vyjímá ze sledování usnesení číslo: 42, 59, 60/2022 a 65/2017

65/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE plnění rozpočtu města za I. pololetí roku 2022. 

66/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 9/2022 dle tabulky. Příjmy se navyšují o částku 1.989.681,52 Kč, výdaje se navyšují o částku 6.415.924,00 Kč, schodek rozpočtu se navyšuje o částku 4.426.242,48 Kč. Celková výše příjmů po úpravě činí 100.679.751,43 Kč, celková výše výdajů po úpravě činí 119.762.475,50 Kč, schodek rozpočtu ve výši 19.082.724,07 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu z let minulých.

67/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 10/2022 dle tabulky. Příjmy se nemění, výdaje se snižují o částku 405.000,00 Kč, schodek rozpočtu se snižuje o částku 405.000,00 Kč. Celková výše příjmů po úpravě činí 100.679.751,43 Kč, celková výše výdajů po úpravě činí 119.357.475,50 Kč, schodek rozpočtu ve výši 18.677.724,07 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu z let minulých.

68/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

69/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

70/2022 BERE NA VĚDOMÍ informaci místostarosty o zajištění přípravy města na zimní údržbu.

71/2022 PROJEDNALO A VYHODNOTILO nabídku pronájmu autokempu v Hejnicích a na základě předložených podkladů ROZHODLO o pronájmu autokempu od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2028 firmě NUDA-NE, s. r. o. se sídlem Kokořínská 1809/68, Mělník. Ukládá tajemníkovi zájemce informovat a starostovi podepsat příslušnou nájemní smlouvu.

72/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE Smlouvu o spolupráci při realizaci stavební akce ev.č. LK: OLP/3658/2022 s Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

73/2022 PROJEDNALO indikativní nabídku vybraných bankovních služeb od společnosti Česká spořitelna A ROZHODLO o vložení finančních prostředků na termínovaný vklad České spořitelny ve výši 10.000.000,00 Kč na termínovanou dobu 6 měsíců. Ukládá starostovi vložení finančních prostředků zrealizovat.

 

Jaroslav Demčák     -   starosta

Petr Zoreník           -        místostarosta


23.9.2022 11:03:43 | přečteno 95x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load