Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2. jednání

- M ě s t o  H e j n i c e –

 

USNESENÍ

 

z 2. zasedání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 20.04.2022 od 18.00 hodin v budově Městského úřadu Hejnice


 

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A:

 

30/2022 PROJEDNALO kontrolu usnesení: VYJÍMÁ ze sledování usnesení 80/2021, 8-21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29/2022 PONECHÁVÁ ve sledování usnesení č.:  65/2017

31/2022 BERE NA VĚDOMÍ informace místostarosty o průběhu zimní údržby a úklidu  města po zimním období.

32/2022 BERE NA VĚDOMÍ rozpočtové opatření č. 3/2022 dle tabulky schválené radou města dne 03.03.2022 usnesením č. 54/2022. Příjmy se nenavyšují, výdaje se navyšují o částku 150.000,00 Kč, schodek se navyšuje o částku 150.000,00 Kč. Celková výše příjmů po úpravě činí 91.355.598,21 Kč, celková výše výdajů po úpravě činí 101.344.000,00 Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 9.988.401,79 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu z let minulých.

33/2022 BERE NA VĚDOMÍ rozpočtové opatření č. 4/2022 dle tabulky schválené radou města dne 14.3.2022 usnesením č. 66/2022. Příjmy se nenavyšují, výdaje se navyšují o částku 150.000,00 Kč, schodek se navyšuje o částku 150.000,00 Kč. Celková výše příjmů po úpravě činí 91.355.598,21 Kč, celková výše výdajů po úpravě činí 101.494.000,00 Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 10.138.401,79 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu z let minulých.

34/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 5/2022 dle tabulky. Příjmy se navyšují o částku 4.039.475,50 Kč, výdaje se navyšují o částku 4.406.475,50 Kč, schodek se navyšuje o částku 367.000,00 Kč. Celková výše příjmů po úpravě činí 95.395.073,71 Kč, celková výše výdajů po úpravě činí 105.900.475,50 Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 10.505.401,79 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu z let minulých.

35/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 6/2022 dle tabulky. Příjmy se navyšují o částku 285.000,00 Kč, výdaje se navyšují o částku 3.535.000,00 Kč, schodek se navyšuje o částku 3.250.000,00 Kč. Celková výše příjmů po úpravě činí 95.680.073,71 Kč, celková výše výdajů po úpravě činí 109.435.475,50 Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 13.755.401,79 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu z let minulých.

36/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

37/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru

38/2022 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice, za rok 2021.

39/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE koupi pozemku p. č. 1395 v k. ú. Hejnice o celkové výměře 1095 m2 za cenu 780.000,- Kč. Ukládá starostovi ve věci jednat, uzavřít kupní smlouvu a zajistit vklad vlastnického práva.

40/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE koupi pozemku p. č. 772/1 v k. ú. Hejnice o celkové výměře 6239 m2 za cenu 2.450.000,- Kč. Ukládá starostovi ve věci jednat, uzavřít kupní smlouvu a zajistit vklad vlastnického práva.

41/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE realizaci níže uvedených návrhů v rámci Participativního rozpočtu v pořadí:

1 - návrh č. 2 – Agility hřiště pro pejsky,

2 - návrh č. 4 – Basketbalové koše na tartanové hřiště u ZŠ Hejnice,

3 - návrh č. 3 - Hrací prvky pro děti na Ferdinandově,

4 - návrh č. 1 – LED světelné motivy do parčíku na Ferdinandově.

42/2022 PROJEDNALO A SOUHLASÍ se zřízením pozice manažera odpadového hospodářství pro Mikroregion Frýdlantsko na dobu 12 měsíců s možností prodloužení. Město vyčlení finanční prostředky na spolufinancování této pozice ze svého rozpočtu na roky 2022 a 2023, které budou na základě fakturace převedeny mimořádným příspěvkem do rozpočtu DSO do 30.06.2022.

43/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE zapojení obce do projektu "Poradenství pro Frýdlantsko III 2022–2023 v mikroregionu Frýdlantsko" v letech 2022-2023 a souhlasí s vyčleněním částky 40.992,- Kč, která bude součástí mimořádného členského příspěvku na rok 2022. Členský příspěvek bude určen na spolufinancování podílu žadatele. SOUHLASÍ s převodem schválené částky do rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko, DSO v roce 2022, který bude žadatelem o dotaci Libereckého kraje na tento projekt.

44/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci budoucí spolupráce při obnově vodního režimu krajiny a přípravě protipovodňových opatření v horním povodí řeky Smědé. Ukládá starostovi memorandum podepsat.

45/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE Obecně závaznou vyhlášku č.1/2022 o stanovení kratší doby nočního klidu.

46/2022 PROJEDNALO A STANOVUJE počet členů zastupitelstva města pro funkční období 2022–2026 na 15.

47/2022 PROJEDNALO A SCHVALUJE dalšíhooddávajícího zastupitele za město Hejnice pana Milana Votavu.

48/2022 PROJEDNALO indikativní nabídku vybraných bankovních služeb od společnosti UniCredit Bank a ROZHODLO o vložení finančních prostředků na opakovaný termínovaný vklad UniCredit Bank ve výši 10.000.000,00 Kč na termínovanou dobu 3 měsíců, typu neměnný termínovaný vklad. Ukládá starostovi vklad realizovat po ukončení současné termínované doby.

 

Jaroslav Demčák             - starosta

Petr Zoreník                     - místostarosta

                             


26.4.2022 11:27:24 | přečteno 121x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load