Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2. jednání

- M ě s t o  H e j n i c e –

 

 

USNESENÍ

 2. zasedání Zastupitelstva města Hejnice konané 21. 04. 2021 od 18.00 hodin v budově městského kina v Hejnicích


Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A :

 

26/2021 PROJEDNALO a SOUHLASÍ, aby ze zasedání ZM byly pořizovány přímé přenosy na kanále YOUTUBE města Hejnice.

27/2021 PROJEDNALO kontrolu usnesení: VYJÍMÁ ze sledování usnesení č: 7-20/2021 a 22, 23, 24, 98/2021 PONECHÁVÁ ve sledování usnesení č.:  98, 100/2021 a 65/2017

28/2021 BERE NA VĚDOMÍ informace místostarosty o průběhu zimní údržby a úklidu  města po zimním období.

29/2021 PROJEDNALO a SCHVALUJ rozpočtové opatření č. 2/2021 dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 80.529.967,06 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 87.452.571,86 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 6.922.604,80 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu z let minulých.

30/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

31/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru. SOUHLASÍ se zařazením kontroly hospodaření s nebytovými prostory v majetku města Hejnice.

32/2021 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Mateřská škola Hejnice, za rok 2020.

33/2021 PROJEDNALO A SCHVALUJE Obecně závaznou vyhlášku č.1/2021 o místním poplatku z pobytu.

  

 

Jaroslav Demčák               -                  starosta

Petr Zoreník                       -                místostarosta

 

 

 


22.6.2021 8:53:25 | přečteno 165x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load