Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

zasedání dne 30. listopadu

- M ě s t o H e j n i c e -

U S N E S E N Í

ze zasedání Zastupitelstva města Hejnice konané

dne 30. listopadu od 17.00 hodin v budově kina v Hejnicích


Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A:

 

82/2020   PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ návrh územní studie centra města Hejnice X4.

83/2020  PROJEDNALO A SCHVALUJE odkoupení pozemků:

  • p.č. 766/7 v k.ú. Hejnice o velikosti 52m2

  • p.č. 3663  v k.ú. Hejnice o velikosti 53m2

  • p.č. 3664  v k.ú. Hejnice o velikosti 82m2

za částku 100,-Kč za 1 m2. Ukládá starostovi zajistit odkoupení pozemků a podepsat kupní smlouvy s vlastníky pozemků.

 

84/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE Směnnou smlouvu č.S1161/20 mezi městem Hejnice a Lesy České republiky, s.p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové.  Ukládá starostovi zajistit směnu pozemků, uhrazení rozdílu hodnot a smlouvu podepsat.

 

 

 

 

Jaroslav Demčák      -    starosta

Petr Zoreník             -    místostarosta4.12.2020 9:32:39 | přečteno 182x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load