Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

zasedání 6. května

- M ě s t o  H e j n i c e –

 

 

USNESENÍ

 ze zasedání Zastupitelstva města Hejnice konaného

  dne 6. května 2020 od 18.00 hodin v budově městského kina v Hejnicích


 

 

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A :

 

 

43/2020 PROJEDNALO a SCHVALUJE podporu místním podnikatelům a živnostníkům v rámci omezení provozu kvůli opatření koronaviru, tak jak je uvedeno ve finančním opatření VIRUS, které je přílohou tohoto usnesení.  Ukládá starostovi vyhlásit opatření VIRUS a podepsat smlouvy, které splňují podmínky přijatého opatření.

 

44/2020 PROJEDNALO a SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 4/2020 dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 85.148.929,94 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 119.869.957,30 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 34.721.027,36 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu z let minulých.

 

 

Jaroslav Demčák    -  starosta

Petr Zoreník   -   místostarosta

 


12.5.2020 11:17:28 | přečteno 250x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load