Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2. zasedání

- M ě s t o  H e j n i c e –

USNESENÍ

2. zasedání Zastupitelstva města Hejnice konané   dne 22. 04. 2020 od 18.00 hodin v budově městského kina v Hejnicích


Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A :

29/2020 PROJEDNALO a SOUHLASÍ s on-line  přenosem ze zasedání ZM dne 22. dubna 2020 na registrovaných stránkách facebooku Hejnice u Liberce.

30/2020 PROJEDNALO kontrolu usnesení:

VYJÍMÁ ze sledování usnesení č:  8-22/2020, 25/2020 PONECHÁVÁ ve sledování usnesení č.:  23, 27/2020, 93/2019, 65/2017 RUŚÍ usnesení č.: 28/2020

31/2020 BERE NA VĚDOMÍ informace místostarosty o průběhu zimní údržby a úklidu města po zimním období.

32/2020 PROJEDNALO a BERE NA VĚDOMÍ rozpočtové opatření č. 2/2020 schválené Radou města usnesením č. 70/2020 dne 18. 3. 2020. Celková výše příjmů po úpravě je 87.008.145,02 Kč, celková výše výdajů po úpravě je 119.052.397,30 Kč, rozdíl ve výši 32.044.252,28 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu let minulých.

33/2020 PROJEDNALO a SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 3/2020 dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 85.148.929,94 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 119.469.957,30 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 34.321.027,36 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu z let minulých.

34/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

35/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

36/2020 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Mateřská škola Hejnice, za rok 2019.

37/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p. č. 793/47 v k. ú. Hejnice o celkové výměře 375 m2, za cenu 104,-Kč za 1 m2 . Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny a uhrazení částky za geometrické zaměření pozemku.

38/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p. č. 3095/1 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 2022 ma p.č. st 705 v k. ú. Hejnice o celkové výměře 87 m2, za celkovou částku 464.700,-Kč určenou znaleckým posudkem č. 4238-1/2020.  Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny a uhrazení částky za znalecký posudek.

39/2020 PROJEDNALO a SCHVALUJE zařazení bodu programu, týkající ho se řešení mokřadu v Hejnicích v červnu nebo září 2020 na plánovaném zasedání zastupitelstva města. Ukládá tajemníkovi vyrozumět petiční výbor.

40/2020 PROJEDNALO A SCHVALUJE převod finančních prostředků ve výši 46.000.000,00 Kč z běžného účtu u UniCredit Bank Czech Republic, a. s., Praha na termínovaný vklad vedený u téže banky.

41/2020 PROJEDNALO a ROZHODLO o zrušení Hejnických slavností v roce 2020.

42/2020 PROJEDNALO žádost o prominutí místního poplatku z pobytu za období leden až březen 2020. Odkládá rozhodnutí do příštího zasedání ZM. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

 


Jaroslav Demčák            -   starosta 

Petr Zoreník  -místostarosta

 

 

 


24.4.2020 10:11:43 | přečteno 223x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load