Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

4. jednání

 - M ě s t o H e j n i c e –

U S N E S E N Í 

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 25. 09. 2019 od 18.00 hodin v budově MěÚ v Hejnicích

 


Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A :

 

60/2019 PŘIJALO NÁVRH na projednání změny dopravního značení, předloženého zastupitelem Mgr. Janem Kašparem. S navrhovanou změnou NESOUHLASÍ.

61/2019   PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a

  • vyjímá ze sledování usnesení číslo:  50, 51, 52, 54, 55, 58/2019

  • ponechává ve sledování usnesení číslo:    65/ 2017, 36, 53/ 2019

62/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE plnění rozpočtu města za I. pololetí roku 2019.           

63/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 4/2019 dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 101.479.695,54 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 96.897.436,94 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 4.582.258,60 Kč bude použit na investiční akce města v dalších letech.

64/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

65/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

66/2019 BERE NA VĚDOMÍ informaci místostarosty o zajištění přípravy města na zimní údržbu.

67/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE pořízení Změny č. 1 územního plánu Hejnice tak, aby obsah byl v souladu s Návrhem na pořízení změny územního plánu (čj. MUHEJ/SÚ-415/2019 a 415/2019 – doplnění) a tímto stanoviskem pořizovatele. Změna bude pořizována zkráceným postupem.

68/ 2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE změnu položky 3. 1. v Žádosti o dotaci z rozpočtu Města Hejnice příjemci  SDH Hejnice, tak jak je uvedeno v žádosti čj. MUHEJ-1646/2019/KK.

69/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE znění aktualizovaných stanov Mikroregionu Frýdlantsko. Pověřuje starostu stanovy podepsat.

 

Jaroslav  Demčák, starosta 

 Petr Zoreník, místostarosta


30.9.2019 14:44:14 - aktualizováno 30.9.2019 14:44:43 | přečteno 246x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load