Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2. zasedání

- M ě s t o H e j n i c e -

USNESENÍ

 

z 2. zasedání Zastupitelstva města Hejnice konaného  dne 24. 04. 2019 od 18.00 hodin v budově MěÚ v Hejnicích 

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A :

 

28/2019  PROJEDNALO kontrolu usnesení:VYJÍMÁ ze sledování usnesení č.:  108/2018, 7-23, 26,27/2019 PONECHÁVÁ ve sledování usnesení č.: 65/2017, 76/2018, 24/2019

29/2019 BERE NA VĚDOMÍ informace místostarosty o průběhu zimní údržby a úklidu města po zimním období.

30/2019 BERE NA VĚDOMÍ zprávu komise Cestovního ruchu

31/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 2/2019 dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 80.271.417,00 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 75.305.311,94 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 4.966.105,06 Kč bude použit na investiční akce města v dalších letech.

32/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

33/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

34/2019 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Mateřská škola Hejnice, za rok 2018. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele příspěvkové organizace.

35/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE záměrprodeje budovy bývalé střelnice, která stojí na pozemku p.č. st 916 v k.ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města prodej budovy zveřejnit a zajistit znalecký posudek na určení ceny.

36/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE  možnost odkoupení pozemku p.č. 793/8 v k.ú. Hejnice. Ukládá starostovi, aby ve věci dále jednal.

37/2019  PROJEDNALO A SCHVALUJE realizaci níže uvedených návrhů v rámci Participativního rozpočtu v pořadí:

1 -  č. 1 – webová kamera, 2 – č. 2- cykloboxy,3-  č. 3 - lavičky

38/2019 PROJEDNALO A SOUHLASÍ se změnou §2 stanov společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., který je navrhován v tomto znění:

§ 2

Předmět podnikání

  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti:

  • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody,

  • Velkoobchod a maloobchod.

  • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

  • Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.

 

Ukládá svému zástupci na valné hromadě Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. tuto změnu stanov podpořit.

 

39/2019 PROJEDNALO A NAVRHUJE za členy školské rady při ZŠ Hejnice Ing. Lucii Podhorovou a PharmDr. Petra Sedláka. Ukládá uvedený návrh projednat na jednání rady města.

40/2019 PROJEDNALO A SOUHLASÍ se zněním Smlouvy o výpůjčce/pronájmu mobilního podia na konkrétní akci. Smlouva bude uzavřena mezi obcí, která si mobilní podium půjčuje/pronajímá a DSO a pověřují starostu podpisem smlouvy ke konkrétní akci.

41/2019 PROJEDNALO A SCHVALUJE na návrh žadatele pořízení změny č. 1 Územního plánu města Hejnice a zároveň schvaluje obsah této změny, který se týká uvedení pozemku p.č. 3119/1 v k.ú. Hejnice do původního stavu, tedy před poslední změnou územního plánu tak, že z ploch smíšených nezastavěného území bude zařazen do ploch smíšených obytných – rekreačních. Jedná se o plochu o výměře cca 900 m2. Pořízení změny č. 1 UP Hejnice bude zkráceným postupem.

 

Jaroslav Demčák           - starosta

Petr Zoreník                  - místostarosta

   


30.4.2019 7:23:58 - aktualizováno 30.4.2019 7:24:59 | přečteno 301x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load