Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Ustavující zasedání ZM


- M ě s t o H e j n i c e –

 

 

  U   N E S E N Í

 

 ustavující zasedání Zastupitelstva města Hejnice, dne 24. 10. 2018 od 18.00 hodin v sále městského kina v Hejnicích.


 

 

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A :

78/2018 URČUJE v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva města dlouhodobě uvolněn.

79/2018 URČUJE v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva města dlouhodobě uvolněn.

80/2018      PROJEDNALO A SCHVALUJE veřejný způsob volby starosty, místostarosty a rady města.

81/2018      VOLÍ v souladu s ustanovením § 84 zákona o obcích do funkce starosty města  pana Jaroslava Demčáka .

82/2018      VOLÍ  v souladu s ustanovením § 84 zákona o obcích do funkce místostarosty města pana Petra Zoreníka.

83/2018 STANOVÍ v souladu s ustanovením § 84 zákona o obcích, že rada města bude mít v tomto funkčním období 5 členů.

84/2018 VOLÍ v souladu s ustanovením § 84 zákona o obcích do funkce člena rady města  pana Mgr. Kryštofa Špidlu Ph.D., paní Alenu Henclovou a ing. Lucii Podhorovou MSc. .

85/2018 ZŘIZUJE finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou mít 5  členů.

86/2018 VOLÍ  do funkce předsedy finančního výboru paní Alenu Henclovou

87/2018 VOLÍ  do funkce předsedy kontrolního výboru ing. Lucii Podhorovou

88/2018  ODKLÁDÁ volbu členů finančního a kontrolního výboru na další jednání zastupitelstva města.

89/ 2018 STANOVUJE v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)zákona o obcích odměnu za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva a to v měsíční výši:

 

Funkce

odměna

Člen zastupitelstva

300,- Kč

Člen rady města

1.140,- Kč

Předseda výboru nebo komise

660,- Kč

Člen komise nebo výboru

500,- Kč

Člen rady města a člen komise nebo výboru

1.340,- Kč

Člen komise nebo výboru a člen rady města a předseda výboru nebo komise

1.640,- Kč

 

Odměna zvoleným členům bude poskytovaná od 1. listopadu 2018. Ukládá tajemníkovi stanovenou výplatu odměn zajistit.

90/2018 POVĚŘUJE člena zastupitelstva pana Jaroslava Demčáka , zastupováním města na jednáních všech řádných a mimořádných valných hromad společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. IČ 25496565, se sídlem Frýdlant, Zahradní 7678, 464 01 Frýdlant, která se uskuteční od data tohoto pověření do 31. října 2022. Ukládá starostovi zajistit vystavení příslušného pověření a písemně informovat FVS, a.s.

91/2018 NAVRHUJE za člena Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. starostu města pana Jaroslava Demčáka, jako zástupce města v tomto orgánu Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. Ukládá svému zástupci na valné hromadě Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. tento návrh a návrhy ostatních akcionářů na své zástupce v Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s podpořit.

92/2018 SCHVALUJE, že město Hejnice bude v DSO Mikroregionu Frýdlantsko zastupovat starosta města pan Jaroslav Demčák a  v případě jeho nepřítomnosti místostarosta města pan Petr Zoreník.

 

Jaroslav Demčák       - starosta

Petr Zoreník   -  místostarosta


29.10.2018 13:13:20 | přečteno 193x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load