Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1. jednání

- M ě s t o H e j n i c e –

U S N E S E N Í

1. jednání Zastupitelstva města Hejnice konané dne 1. března 2017 od 18.00 hodin v městském kině v HejnicíchZASTUPITELSTVO  MĚSTA :

1/2017  PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 95, 102, 103, 105/ 2016.  Ponechává ve sledování usnesení číslo: 75/2016 .

2/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 1/2017 dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 64.427.600,00 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 64.670.221,55 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 242.621,55 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu.

3/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu o průběhu inventarizace majetku města provedené ke dni 31. 12. 2016.

4/2017  PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

5/2017  PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

6/2017 PROJEDNALO A BERE NA VĚDOMÍ zprávu komise Cestovního ruchu.

7/2017  PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na obnovu a rekonstrukci sportovišť a nemovitého majetku pro FK Hejnice ve výši 70 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

8/2017   PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na obnovu a rekonstrukci sportovišť a nemovitého majetku pro TJ Jiskra Hejnice ve výši 50 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

9/2017   PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na obnovu a rekonstrukci sportovišť a nemovitého majetku pro Sbor Jednoty bratrské v Hejnicích výši 30 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

10/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro FK Hejnice ve výši 279 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

11/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro Jizerský fotoklub ve výši  13 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

12/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro TJ Jiskra Hejnice ve výši 37 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

13/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro Integrující poradnu Montessori, z.s. Hejnice ve výši 9 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit.

14/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro svaz skautů - Junák  ve výši 17 000,-Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

15/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro ZŠ a MŠ Hejnice ve výši 64 000,-Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

16/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro Horolezecký oddíl Hejnice ve výši 34 000,-Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

17/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro Horolezecký oddíl Hejnice ve výši 10 000,-Kč.  Muzea horolezectví. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

18/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro MC Mateřídouška ve  výši 83 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

19/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro Centrum volného času Moštárna ve výši 41 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

20/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro Hasiče Hejnice  ve výši 28 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

21/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro Hasiče Ferdinandov ve výši 20 000,-Kč.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

22/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE příspěvek na podporu činnosti pro Jizerskou o.p.s. ve výši 15 000,-Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit veřejnoprávní smlouvu. Ukládá finančnímu odboru finanční příspěvek vyplatit. Ukládá starostovi smlouvu s žadatelem podepsat.

23/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE záměr prodeje pozemku p.č. 1171/2 v k.ú. Hejnice obálkovou metodou nejvyšší nabídce. Ukládá tajemníkovi záměr města prodeje obálkovou metodou zveřejnit.

24/2017 PROJEDNALO A SCHVALUJE prodej pozemku p.č. 905/33 dílu a,b,c, v k.ú.  Hejnice o celkové výměře 100 m2, za cenu 60,-Kč za 1 m2. Ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvu po jejím předložení kupující stranou spolu s dokladem o zaplacení kupní ceny a uhrazení částky za znalecký posudek a geometrické zaměření pozemku.

25/2017 PROJEDNALO A NESOUHLASÍ s nabídkou na odkoupením bývalé ubytovny v Hejnících ul. Lázeňská Hejnice s pozemky p.č. 802/9 a p.č. 803/1 v k.ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi informovat p. Cífku.

26/2017 PROJEDNALO A SOUHLASÍ se žádostí občanského sdružení LUNGTA, týkající se připojení města k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Ukládá tajemníkovi vlajku vyvěsit na budovu městského úřadu.

Jaroslav Demčák  - starosta 

Jiří Horák - místostarosta

3.3.2017 12:36:23 - aktualizováno 29.3.2017 19:37:00 | přečteno 317x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load