Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

jednání ZM dne 24. 10.

 - M ě s t o H e j n i c e –

U S N E S E N Í

z jednání Zastupitelstva města Hejnice konaného dne 24.  10.  2016 od 17.00 hodin v budově MěÚ Hejnice.Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A :

67/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové změny v rozpočtu města pro rok 2016, schvaluje rozpočtové opatření č. 5 / 2016 ve výši 50.000,-Kč na financování nákladů spojených s propagací města Hejnice.

PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 6/2016 týkající se příjmu dotace na volby do zastupitelstva kraje a senátu, s tím související výdaje v částce příjmy a výdaje 120 000,- Kč.

68/ 2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE text Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku mezi stavebníkem - městem Hejnice a spoluvlastníkem pozemku p.č. 173/5 v k.ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

69/ 2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE text Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku mezi stavebníkem - městem Hejnice a spoluvlastníky pozemku p.č. 173/12 v k.ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

70/ 2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE text Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku mezi stavebníkem - městem Hejnice a vlastníkem pozemku p.č. 173/7 v k.ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

71/ 2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE text Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku mezi stavebníkem - městem Hejnice a vlastníky pozemku p.č. 173/8 v k.ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

72/ 2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE text Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku mezi stavebníkem - městem Hejnice a vlastníky pozemku p.č. 927/2 v k.ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

73/ 2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE text Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku mezi stavebníkem - městem Hejnice a vlastníkem pozemku p.č. 927/31 v k.ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

74/ 2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE text Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku mezi stavebníkem - městem Hejnice a vlastníkem pozemku p.č. 174/1 v k.ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

75/ 2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE text Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku mezi stavebníkem - městem Hejnice a vlastníkem pozemku p.č. 927/32 v k.ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

76/ 2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE text Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku mezi stavebníkem - městem Hejnice a vlastníkem pozemku p.č. 1321/3 v k.ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

77/ 2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE text Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku mezi stavebníkem - městem Hejnice a spoluvlastníkem pozemku p.č. 173/5 v k.ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

78/ 2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE text Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku mezi stavebníkem - městem Hejnice a vlastníkem pozemku p.č. st. 660 v k.ú. Hejnice FVS a.s., se sídlem Zahradní 748, Frýdlant IČO: 25496565. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

79/ 2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE text Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku mezi stavebníkem - městem Hejnice a vlastníkem pozemku p.č. 932/8 v k.ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

80/ 2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE text Smlouvy o právu k provedení stavby OLP/4843/2016 mezi stavebníkem - městem Hejnice a vlastníkem pozemku p.č. 1321/5 v k.ú. Hejnic Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IČO:70891508. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

81/ 2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE text Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/4958/2016 mezi budoucím oprávněným - městem Hejnice a budoucím povinným Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IČO:70891508 na pozemku p.č. 1321/5 v k.ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

82/ 2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE text Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/4897/2016 mezi budoucím oprávněným - městem Hejnice a budoucím povinným Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IČO:70891508 na pozemku p.č. 1321/5 v k.ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

83/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE  smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, tykající se vybudování stavby „čerpací stanice a výtlaku z čerpací stanice“ na pozemku p.č.436/3 v k.ú. Hejnice mezi vlastníkem pozemku a městem Hejnice. Zřízení služebnosti bude sjednáno bezúplatně. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

84/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE Vnitřní směrnici č.1/2016 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Města Hejnice s účinností ode dne 25. října 2016.

85/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od roku 2017 do roku 2019. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

Jaroslav  Demčák - starosta

Jiří Horák -  místostarosta

31.10.2016 12:23:19 | přečteno 289x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load