Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3.jednání

- M ě s t o    H e j n i c e –

USNESENÍ

z 3. zasedání Zastupitelstva města Hejnice konaného  dne 22. 06. 2015 od 18.00 hodin v budově kina v HejnicíchZASTUPITELSTVO   MĚSTA :

45/2016  PROJEDNALO KONTROLU USNESENÍ  

- vyjímá ze sledování usnesení číslo:  38, 39, 41, 42/ 2016, 48/2014

- ponechává ve sledování usnesení číslo: 40, 43/2016, 49/2014

- ruší usnesení:  37/2016

46/2016  BERE NA VĚDOMÍ informace o požární ochraně a bezpečnosti ve městě.

47/2016  PROJEDNALO A SCHVALUJE nabídku na hydrotechnické posouzení jezu – možnost rozšíření jezu a vliv tohoto rozšíření na území nad jezem v Hejnicích od firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4, Praha 5, IČ: 47116901. Ukládá starostovi podepsat smlouvu o dílo.

48/2016  PROJEDNALO A SCHVALUJE rozpočtové změny v rozpočtu města pro rok 2016, schvaluje rozpočtové opatření č. 3/ 2016, týkající se úprav rozpočtu města ke  dni 22. června 2016.

49/2016  PROJEDNALO A SCHVALUJE informace starosty o přípravě a plnění investičních akcí města.

50/2016  PROJEDNALO  závěrečný  účet  města  Hejnice  za  rok 2015 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Hejnice za rok 2015, které bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Výsledek hospodaření v hlavní činnosti, schodek ve výši 20.133.199,29 Kč,  byl pokryt z finančních rezerv města vytvořených výsledky hospodaření z minulých let..

VYJADŘUJE SOUHLAS s celoročním hospodařením města bez výhrad.

51/2016 PROJEDNALO a SCHVALUJE účetní závěrku Města Hejnice za rok 2015. Zastupitelstvo města nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v závěru v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky

52/2016 PROJEDNALO účetní závěrku za rok 2015 a uzavírá závěrečný účet SO SMRK za rok 2015, jehož součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, a nemá výhrady.

53/2016  PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu finančního výboru.

54/2016  PROJEDNALO A SCHVALUJE zprávu kontrolního výboru.

55/2016 PROJEDNALO A SCHVALUJE odkoupení pozemku p.č. 3634, ostatní plocha o velikosti 58 m2 v k.ú. Hejnice od firmy Farm Raspenava a.s., se sídlem ul. Velešínská 659, Praha 9, IČ: 04947941 za částku 154,-Kč za 1 m2, která vychází z odhadní ceny pozemku. Ukládá starostovi podepsat kupní smlouvu a zajistit převod pozemku do vlastnictví města.

Jaroslav Demčák - starosta

Jiří Horák - místostarosta

 


24.6.2016 9:30:21 | přečteno 423x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load