Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška č. 1/2023 - O stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO HEJNICE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2023

o stanovení kratší doby nočního klidu

Zastupitelstvo města Hejnice se na svém zasedání dne 1. března 2023 usnesením č. 27/ 2023 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato vyhláška stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována. 


Čl. 2

Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny (22:00 – 06:00).[1])

Čl. 3

Stanovení výjimečných případů

Stanovují se tyto výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu stanovena dobou kratší, než stanoví zákon:

  1. v době konání akce „Čarodějnice“, v noci z 29. dubna na 30. dubna a v noci z 30. dubna na 1. května je doba nočního klidu vymezena dobou od 01:00 hodin do 06:00 hodin, 

  2. době konání akce „Fotbalový turnaj na Ferdinandově““, v noci z 24. června na 25. června je doba nočního klidu vymezena na dobu od 02:00 hodin do 06:00 hodin

  3. v době konání akce „Hejnické slavnosti“, která se každoročně koná první víkend v červenci, je doba nočního klidu vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00 hodin,

  4. v době konání akce „Jazzový koncert“, v noci z 5. srpna na 6. srpna je doba nočního klidu vymezena na dobu od 01:00 hodin do 06:00 hodin,

  5. v době konání akce „Babí léto“, v noci z 23. září na 24. září je doba nočního klidu vymezena na dobu od 02:00 hodin do 06:00 hodin,

  6. v době konání akce „Jizerská nota“, v noci z 29. září na 30. září je doba nočního klidu vymezena na dobu od 02:00 hodin do 06:00 hodin

  • Stanovují se tyto výjimečné případy, při nichž nemusí být doba noční klidu dodržována:
  1. v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku. 

 

Čl. 4

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se OZV č. 1/2022 o stanovení kratší doby nočního klidu, ze dne 20. dubna 2022, schválena usnesením č. 45/2022.


Čl. 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.


Jaroslav Demčák, starosta

Ing. Lucie Podhorová, MSc., místostarostka 


[1]) dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována“

 


13.8.2022 13:51:38 | přečteno 275x | demcak
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load