Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rozpočet města na rok 2022

Příjmy Rozpočet v tis. Kč
 Kapitálové příjmy 150
 Běžné příjmy daňové 47 870
 Běžné příjmy nedaňové 30 414
 Přijaté dotace 11 729
Příjmy celkem : 90 163
 
Výdaje
 Běžné výdaje 71 302
 Kapitálové výdaje 22 625
Výdaje celkem : 99 927
 
 Příjmy roku 2022 90 163
 Výdaje roku 2022 99 927
Výsledek hospodaření roku z rozpočtových příjmů a výdajů  - 9 764

Financování do vlastních zdrojů (fond rezerv)

 + 9 764
 Rozpočet je sestaven jako schodkový, schodek bude pokryt z přebytků minulých let.


Detailnější členění rozpočtu - investice a akce:

 Akce městaRozpočet v tis. Kč
Neinvestiční dotace individuální  205
Investiční dotace individuální  80
Programové dotace organizacím  900
Hejnické slavnosti  1 000
Výměna rozvodů čp. 366  450
Rekonstrukce výměníků čp. 532,601,531,530/620  1 100
Stoupačky, odpady čp. 594 - 596  1 510
Půdní vestavby čp. 96, 252, PD  365
Půdní vestavby čp. 299  2 200
Chodník na Ferdinandov  9 000
Kanalizace na Ferdinandov, dešťová  4 500
Odstavná plocha nad Cube, parkovací automaty  300
Revitalizace  mokřadu, stav. parc. Skalní město, Skřivánek  500
Střecha kino  750
ČOV a kanalizace, plán obnovy  610
Rekonstrukce místních komunikací, PD  120
Rekonstrukce místních komunikací, výtluky  1 150
Zasakování dešťových vod ze střech, Kino, ZŠ, PD  200
Dešťová kanalizace pod službami  1 400
Participativní položka  150
Parkoviště u čp. 5  700
Staré sídliště, rekonstrukce, PD, administrace dotace  300
Lávka u Musilů  2 350
Dopravní situace v centru, Lázeňská ulice  215
Oprava ordinace ženského lékaře, vybavení, ultrazvuk  350
Dopravní situace u DPS, parkování  500
Veřejná architektonická soutěž centra města  1 000
Hasičská zbrojnice, zateplení, rekonstrukce, PD  150
Změna územního plánu  100
Diskgolfové hřiště, záměr, PD  50
Traktor na místní hospodářství  3 000
Koupaliště, rekonstrukce, studie  150
Rekonstrukce zdi a schodů Skalní město, PD  200
Střecha čp. 299  1 000
Dopravní studie prostoru mezi nádražími  190
CELKEM  36 745

ikona souboruKompletní rozpočet Hejnic na rok 2022 v. xlsx

ikona souboruKompletní rozpočet Hejnice na rok 2022 v .pdf


17.12.2021 8:08:21 | přečteno 573x | demcak
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load