Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rozpočet města na rok 2021

Příjmy Rozpočet v tis. Kč
 Kapitálové příjmy 150
 Běžné příjmy daňové 43 695
 Běžné příjmy nedaňové 25 835
 Přijaté dotace 5 898
Příjmy celkem : 75 578
 
Výdaje
 Běžné výdaje 60 687
 Kapitálové výdaje 16 967
Výdaje celkem : 77 654
 
 Příjmy roku 2021 75 578
 Výdaje roku 2021 77 654
Výsledek hospodaření roku z rozpočtových příjmů a výdajů  - 2 076

Financování do vlastních zdrojů (fond rezerv)

 + 2 076
 Rozpočet je sestaven jako schodkový, schodek bude pokryt z přebytků minulých let.

Detailnější členění rozpočtu - investice a akce:

Akce města Rozpočet v tis. Kč
 Neinvestiční dotace 135
 Hejnické slavnosti 900 
 Dotace na sport a volnočasové aktivity 900 
 Rekonstrukce místních komunikací 2 000 
 Rekonstrukce místních komunikací, projektové dokumentace 120
 Dopravní řešení silnice - rychlost 50
 Opravy mostů a lávek  130
 Budova 1. MŠ 70
 Kamerový systém města 300
 Chodník na Ferdinandov  100
 Studie centra města ve spolupráci s klášterem 50
 ČOV a kanalizace - plán obnovy 666
 Rekonstrukce VO II. etapa 50
 Participativní položka 150
 2. MŠ - stará budova, knihovna - okna nebo demolice 320
 Zeleň školka + PD 200
 Stoupačky, odpady čp. 594 - 596, projekt 60
 Rekonstrukce bytů čp. 445, 299, 300 + PD, žádost o dot. 3 200
 Hasičárna, oprava střechy, nátěr, vjezd do dílny 200
 Zasakování dešťových vod ze střech v kině a ZČ + PD 200
 Dešťová kanalizace pod službami - projekt  90
 Fotovoltaika, vzduchotechnika ZŠ, žádost o dotaci MŠ 2 500 
 Nákup AED 50
 Stavební parcely lokalita Skalní město a Skřivánek 500
 Skate 60
 Nová MŠ 3 500
 Most Ferdinandov u obchodu - projekt  200
 Hodiny na kině 55
 Odstavná plocha nad Cube, parkovací automaty 300
 Parkoviště u čp. 5 - projekt  100
 Rekonstrukce mostu nad Cube 3 000
 Kemp, dotykové ovládání baterií, výměna oken  190
 Dotace kostel 50
 Online vysílání z obřadní síně 50
 Povodně, oprava zdi u Melichara 300
 Povodně - lávka u Musilů 300
 Povodňové opravy 0
 Automobil na služby města  850
 Střecha kino  950
 Staré sídliště, rekonstrukce, PD 300
 Zastávka u Jirátků a u Helany 80
 Sběrný dvůr 100
 Kino, rekonstrukce interiéru, PD 220
 Rekonstrukce výměníku čp. 533 55
 Oprava soklu u lékárny 70
 Dotace infocentrum 100
 Veřejné WC 0
 Celkem : 23 771

ikona souboruKompletní rozpočet města na rok 2021 v .pdf


17.12.2020 14:21:02 | přečteno 807x | veronika.hradilova
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load