Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rozpočet města na rok 2020

Příjmy Rozpočet v tis. Kč
 Kapitálové příjmy 150
 Běžné příjmy daňové 49 885
 Běžné příjmy nedaňové 25 229
 Přijaté dotace 11 744
Příjmy celkem : 87 008
 
Výdaje
 Běžné výdaje 57 668
 Kapitálové výdaje 61 400
Výdaje celkem : 119 068
 
 Příjmy roku 2020 87 008
 Výdaje roku 2020 119 068
Výsledek hospodaření roku z rozpočtových příjmů a výdajů  - 32 060

Financování do vlastních zdrojů (fond rezerv)

 + 32 060
 Rozpočet je sestaven jako schodkový, schodek bude pokryt z přebytků minulých let.

Detailnější členění rozpočtu - investice a akce:

Akce města Rozpočet v tis. Kč
 Neinvestiční dotace 135
 Hejnické slavnosti 900 
 Dotace na sport a volnočasové aktivity 900 
 Rekonstrukce místních komunikací 1 000 
 Změna Územního plánu města 35
 Kamerový systém města 300
 Uzavření a rekultivace skládky 50
 Chodník na Ferdinandov 50
 Střecha čp. 594 - 596 450
 Rekonstrukce výměníků I. etapa 700
 Rekonstrukce výměníku v čp. 594 - 596 520
 Stavební parcely lokality Skalní město 700
 Studie centra města 50
 Skatepark 60
 Participativní rozpočet 150 
 Rekonstrukce domovních čerpacích stanic 15
 Rekonstrukce parčíku u kostela - dokončení 220
 Kino - PD rekonstrukce interiéru kinosálu 150
 ČOV a kanalizace - plán obnovy 500 
 Řešení dopravní situace u DPS - odstavná plocha 410
 Nová MŠ  50 000
 Rekonstrukce místních komunikací - projektové dokumentace 100
 Dopravní řešení silnice - rychlost 50
 Opravy mostů a lávek 50
 Oprava střechy na MěÚ 1 400
 Oprava stoupaček čp. 531 700
 Nákup pozemku vrbovna od KÚ 1 600
 Nový automobil MěÚ 800
 Fotovoltaika a vzduchotechnika ZŠ, žádost o dotaci 140
 Rekonstrukce VO + žádost o dotaci 3 500
 Mikrobus hasiči 950
 Kuka vůz na Služby 695
 Dotace kostel 50
 Vzduchotechnika kino 100
 Územní studie, limity centra města 35
 Rozšíření parkoviště za MěÚ 60
 Celkem : 67 525
29.1.2020 15:03:14 | přečteno 1084x | demcak
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load