Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rozpočet města na rok 2019

Příjmy Rozpočet v tis. Kč
 Kapitálové příjmy 310
 Běžné příjmy daňové 45 940
 Běžné příjmy nedaňové 25 371
 Přijaté dotace 5 871
Příjmy celkem : 77 492
 
Výdaje
 Běžné výdaje 56 561
 Akce města 15 660
Výdaje celkem : 72 221
 
 Příjmy roku 2019 77 492
 Výdaje roku 2019 72 221
Výsledek hospodaření roku z rozpočtových příjmů a výdajů  5 271

Financování do vlastních zdrojů (fond rezerv)

 - 5 271
 Rozpočet je sestaven jako přebytkový, přebytek bude
 použit na příští investiční akce.

Detailnější členění rozpočtu - investice a akce:

Akce města Rozpočet v tis. Kč
 Neinvestiční dotace 150
 Neinvestiční dotace na sociální služby 50
 Hejnické slavnosti 900 
 Dotace na sport a volnočasové aktivity 900 
 Rekonstrukce místních komunikací 1 000 
 Územní plán města 40
 Pasport místních komunikací 95
 Pasport veřejného osvětlení 40
 Kamerový systém města 300
 Vrt koupaliště 100
 Uzavření skládky 1 000
 Příkopový mulčovač 630
 Chodník na Ferdinandov 50
 Fekálový příves 250
 Obnova serveru na MěÚ 220
 Střecha čp. 580, 581 325
 Rekonstrukce výměníků I. etapa 810
 Rekonstrukce výměníku v čp. 594 - 596 520
 Zateplení čp. 532 a PD 4 000
 Propagace města 200
 PD rekonstrukce mostu přes Štolpich 200
 Zastavovací studie pozemků u Freibergů 150
 Studie centra města 50
 Skatepark 150
 Participativní rozpočet 150 
 Rekonstrukce domovních čerpacích stanic 40
 Omítka na hale služeb 600
 Rekonstrukce parčíku u kostela 2 300
 Kino - PD rekonstrukce interiéru kinosálu 50
 Zateplení střediska služeb 70 
 ČOV - plán obnovy - vrata, šoupata 360 
 Rekonstrukce mostu u čp. 5 3 050 
 Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ - žádost o dotaci 50 
 Dětská hřiště - houpačky 80
 Zahradní altán u DPS čp. 617 50
 Dopravní situace u DPS - PD 40
 Nová MŠ - výběrová řízení zhotovitel, TDI, BOZP 150 
 Rekonstrukce učeben ZŠ 5 000 
 Chodník k posilovně 40
 Střecha kino 350
 Studie proveditelnosti fotovoltaiky 50
 Celkem : 24 610


ikona souboruKompletní rozpočet města na rok 2019 v .pdf

Kompletní rozpočet města na rok 2019 v .xls

14.12.2018 12:44:19 | přečteno 1151x | demcak
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load