Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rozpočet města na rok 2018

Příjmy Rozpočet v tis. Kč
 Kapitálové příjmy 155
 Běžné příjmy daňové 41 865
 Běžné příjmy nedaňové 24 509
 Přijaté dotace 8 299
Příjmy celkem : 74 828
 
Výdaje
 Běžné výdaje 56 110
 Akce města 8 714
Výdaje celkem : 64 824
 
 Příjmy roku 2018 74 828
 Výdaje roku 2018 64 824
Výsledek hospodaření roku z rozpočtových příjmů a výdajů  10 004

Financování do vlastních zdrojů (fond rezerv)

 10 004
 Rozpočet je sestaven jako přebytkový, přebytek bude
 použit na příští investiční akce.

Detailnější členění rozpočtu - investice a akce:

Akce města Rozpočet v tis. Kč
 Neinvestiční dotace 100
 Neinvestiční dotace na sociální služby 50
 Hejnické slavnosti 900 
 Dotace na sport a volnočasové aktivity 900 
 Rekonstrukce místních komunikací 6 000 
 Územní plán města 25
 Pasport místních komunikací 70
 Pasport veřejného osvětlení 80
 Kamerový systém města 500
 Traktorový nosič, stěpkovač, kontejnery 1 474
 Malotraktor Iseki + vybavení 920
 Vybavení školní jídelny a regulace tepla v ZŠ 165
 Chodník na Ferdinandov 50
 Rekonstrukce veřejného osvětlení Zátiší 50
 Fasáda domu čp. 300 620
 Projektová dokumentace rekonstrukce výměníků 820
 Zateplení 3. MŠ 33
 Propagace města,úprava Webu, video film, dopr.zn. 182
 Mostní prohlídky 65
 Studie spolkového domu po Perunu 140
 Skate - rozšíření prvků a povrchu 200
 Participativní položka 130
 Chodník přes nové sídliště 430
 Rekonstrukce bytu v čp. 366 530
 Rekonstrukce parčíku u lékárny 80 
 Oprava zdi Skalní město 500
 Zateplení střediska služeb 3 400
 ČOV zateplení a čerpadla 500
 Rekonstrukce kotelny v čp. 5 300
 Celkem : 19 214

17.1.2018 14:30:08 | přečteno 960x | demcak
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load