Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rozpočet města na rok 2017


Příjmy Rozpočet v tis. Kč
 Kapitálové příjmy 480
 Běžné příjmy daňové 36 440
 Běžné příjmy nedaňové 23 110
 Přijaté dotace 4 397 
Příjmy celkem : 64 427
 
Výdaje
 Běžné výdaje 55 213
 Akce města 9 584
Výdaje celkem : 64 797
 
 Příjmy roku 2017 64 427
 Výdaje roku 2017 64 797
Výsledek hospodaření roku z rozpočtových příjmů a výdajů - 369

Financování z vlastních zdrojů (fond rezerv)

 369
 Rozpočet je sestaven jako schodkový, schodek bude pokryt
 z finančních rezerv města.

Detailnější členění rozpočtu - investice a akce:

Akce města Rozpočet v tis. Kč
 Neinvestiční příspěvky 150
 Hejnické slavnosti 1 000 
 Dotace na sport a volnočasové aktivity 800 
 Investiční příspěvek na sport a volnočasové aktivity 150 
 Rekonstrukce místních komunikací 1 000 
 Územní plán města 108
 Revitalizace zeleně parčíku před kostelem - projekt 30
 Projekt výstavby MŠ - sloučení s MŠ 1 a jesle 2 000
 Traktorový nosič, štěpkovač, velkobjemové kontejnery 60
 Kompostéry 48
 Geometrické zaměření chodníků 99
 Chodník na Ferdinandov 100
 Oprava hasičské věže Ferdinandov 150
 Rekonstrukce mostu u autokempu 5 800
 Veletrh Brno 2018 - propagace 50
 Zateplení 3. MŠ 1 669
 Propagace města,úprava Webu, video film, dopr.zn. 220
 Sanace šaten na staré budově ZŠ 80
 Úprava obřadní síně městského úřadu 700
 Zateplení čp. 531 4 800 
 Skate - rozšíření prvků a povrchu 200
 Participativní položka 100
 Projekt chodníku přes nové sídliště 32
 Rekonstrukce parčíku u pošty 1 400 
 Projekt pomníku - Rekonstrukce parčíku u pošty 100 
 Oprava zdi Skalní město 600
 Rek. veř. zeleně - areál ZŠ, bývalé autobus. nádraží 800
 Autobusová zastávka v Hejnicích 120
 Projekt rekonstrukce mostu 120
 Celkem : 22 336

ikona souboruKompletní rozpočet pro rok 2017

9.3.2017 13:52:27 | přečteno 890x | demcak
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load