Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

jednání 7.srpna

- MĚSTO HEJNICE

 

USNESENÍ

z jednání Rady města Hejnice, konaného dne 7. srpna 2023 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města

 


187/2023 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 180, 181, 183, 184, 185, 186/2023 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 124, 140, 182/2023

188/2023 PROJEDNALA A SCHVALUJE Návštěvní řád vzduchové trampolíny v Hejnicích. Ukládá starostovi zajistit osazení řádu v místě dětského hřiště.

189/2023 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

190/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA rozpočtové opatření č. 6/2023 dle tabulky. Příjmy se nemění, výdaje se navyšují o částku 250.000,00 Kč, schodek rozpočtu se zvyšuje o částku 250.000,00 Kč. Celková výše příjmů po úpravě činí 104.254.501,23 Kč, celková výše výdajů po úpravě činí 123.690.884,50 Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 19.436.383,27 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu let minulých.

191/2023 PROJEDNALA žádost týkající se koupě části pozemku p. p. č. 936/3 v  k. ú. Hejnice a z důvodu realizace projektu revitalizace dotčeného území a podaných žádostí o dotaci tuto žádost ZAMÍTLA. Ukládá tajemníkovi odpovědět žadatelům.

192/2023 PROJEDNALAžádost týkající se pronájmu parkovacího místa  v čp. 5, Jizerská, Hejnice na dobu určitou od 7. srpna 2023 do 31. července 2025 a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

193/2023 PROJEDNALA žádost týkající se příspěvku na instalaci dvířek k vaně v nájemním bytě žadatele a se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá tajemníkovi odpovědět žadateli a referentce majetku ve věci jednat.

194/2023 PROJEDNALA A STANOVILA s účinností od 1. září 2023 výši nájemného v bytech v majetku města na 50,- Kč za 1 m2 a měsíc. Ukládá finančnímu odboru zapracovat nájemné do nových nájemních smluv. 

195/2023 PROJEDNALA A STANOVILA s účinností od 1. září 2023 výši nájemného v zrekonstruovaných bytech v majetku města na 60,- Kč za 1 m2 a měsíc. Ukládá finančnímu odboru zapracovat nájemné do nových nájemních smluv. 

196/2023 PROJEDNALA A STANOVILA s účinností od 1. září 2023 výši nájemného v nebytových prostorách určených k podnikání v majetku města na 700,- Kč/m2/rok podlahové plochy. Ukládá finančnímu odboru zapracovat nájemné do nových nájemních smluv. 

197/2023 SCHVALUJE pronájem nebytových prostor prodejny v čp. 252, Jizerská, Hejnice na dobu určitou a to od 1. září 2023 do 31. srpna 2028. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelky.

 

Jaroslav Demčák                      -                         starosta

Ing. Lucie Podhorová, MSc.     -     místostarostka21.8.2023 14:10:22 | přečteno 106x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load