Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

9. jednání

- MĚSTO HEJNICE

 

USNESENÍ

z 9. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 3. května 2023 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

Rada města:

119/2023 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci ředitele organizace Středisko ekologické výchovy STŘEVLIK Hejnice o činnosti této organizace ve městě.

120/2023 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 87, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118/2023 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 74/2023

121/2023 PROJEDNALA A ROZHODLA o zastupování města Hejnice na XIX. Sněmu Svazu měst a obcí České republiky 18. – 19. května 2023 městem Hrádek nad Nisou. Ukládá starostovi vyhotovit plnou moc a odeslat ji na SMO.

122/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost Střední školy Jana Blahoslava Hejnice týkají se pronájmu kinosálu v pátek 5. května 2023 za obvyklých podmínek. Ukládá vedoucímu kina pronájem prostor zajistit včetně výběru pronájmu a tajemníkovi odpovědět žadateli.

123/2023 PROJEDNALA žádost Klubu nájemníků, Lázeňská 617, Hejnice týkající se řešení nedoplatku za služby v prostorách, které část nájemníků využívá A ROZHODLA o úhradě nákladů za teplo od města, ostatní služby musí uhradit klub. Ukládá tajemníkovi odpovědět žadatelům, starostovi a účetní zapracovat podporu klubu do rozpočtu města.

124/2023 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu části sklepa v čp. 299 a se žádostí SOUHLASÍ s obvyklými podmínkami. Ukládá finančnímu odboru pronájem zajistit a odpovědět žadateli.

125/2023 PROJEDNALA žádost Singltrek pod Smrkem, o. p. s., Lázně Libverda 16, 463 62 Hejnice týkající se podpory akce „Údržba stezek Singltreku 2023“ A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 20.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

126/2023 PROJEDNALA žádost Hospice Sv. Zdislavy, o. p. s., IČ: 28700210, Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec týkající se dotace na chod hospice A ROZHODLA se žádosti vyhovět v souladu s usnesením ZM č. 54/2017 částkou 13.400,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

127/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. CEZd SoVB 84337/IP-12-4013328 s firmou ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na vedení NN týkající se pozemku p. p. č. 1321/2 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

128/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA vytvoření pracovního místa dohodou na pracovní pozici v sociální oblasti – terénní pracovník. Ukládá tajemníkovi přijmout na uvedené pracovní místo zaměstnance.

129/2023 PROJEDNALA A ROZHODLA o zrušení pracovního místa – dělník pro úklid a údržbu města, které bylo vytvořeno usnesením č. 287/2020 z důvodu reorganizace střediska služeb ke dni 31. května 2023. Ukládá tajemníkovi ukončit pracovní poměr se zaměstnancem.

130/2023 PROJEDNALA žádost týkající se umístění prodejního zařízení v lokalitě plochy p. p. č. 3655 v k. ú. Hejnice a se žádostí SOUHLASÍ za dodržení obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi odpovědět žadateli.

131/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA ceník ekonomických činností města Hejnice, účinný od 4. května 2023. Ukládá tajemníkovi seznámit s ním zaměstnance města.

 

Jaroslav Demčák    -  starosta

Ing. Lucie Podhorová, MSc.    -   místostarostka10.5.2023 11:26:50 | přečteno 61x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load