Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

8. jednání

- MĚSTO HEJNICE

 

USNESENÍ

z 8. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 17. dubna 2023 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

 


101/2023 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100/2023 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 74, 87/2023

102/2023 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci mistra Střediska služeb o činnosti tohoto zařízení města.

103/2023 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o zhodnocení zimní údržby a úklidu města po zimním období. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.

104/2023 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informace týkající se aktuální situace nájemného, dluhů a dlužníků v bytech města.

105/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se povolení zasklení balkónu bytu v čp. 598, Hejnice. Ukládá tajemníkovi odpovědět žadatelce.

106/2023 PROJEDNALA žádost spolku Centrum Mateřídouška Hejnice týkající se podpory akce „Pohádkový les 2023“ A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 8.000,- Kč a uvolnění potřebného vybavení a dopravních prostředků hasičů Hejnice. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

107/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se prodloužení užívání prostor knihovny k činnosti žadatelky. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku.

108/2023 PROJEDNALA žádost Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody týkající se podpory projektu „Zvýšení retence vody v Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizery – 2. část“ A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 20.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

109/2023 PROJEDNALA žádost SDH Hejnice týkající se podpory akce „Pálení čarodějnic“ konané dne 30. dubna 2023 A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 8.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

110/2023 PROJEDNALAžádost firmy ADAPTO, spol. s r. o., IČ: 48269620, Klášterní 92, 463 62 Hejnice týkající se pronájmu nebytového prostoru v hale města na pozemku p. č. 32/1 v k. ú. Hejnice a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek, s termínem do 30. dubna 2024. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

111/2023 PROJEDNALAžádost Veterinární praxe FRYVET, v. o. s., IČ: 07642776, Čapkova 1089, 464 01 Frýdlant týkající se pronájmu nebytového prostoru veterinární ordinace v čp. 3, Jizerská a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek, s termínem do 30. dubna 2028. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

112/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa  v čp. 5 Jizerská, 463 62 Hejnice na dobu určitou od 1. května 2023 do 30. dubna 2025 a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatelku informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

113/2023 PROJEDNALA žádost Základní školy Lidická, Hrádek nad Nisou, týkající se dotace na účast jejich žáků na mezinárodní robotické soutěži v Dallasu a žádost ZAMÍTLA. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

114/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmou CETIN a. s., IČ: 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 na telekomunikační vedení týkající se pozemků p. p. č. 859/10, 932/14 a 1320/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

115/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o dílo na podání žádosti o dotaci a následnou administraci dotace na pořízení „Lokálního výstražného a varovného systému pro město Hejnice“ s firmou TVVU, s. r. o., IČ: 14394456, Hrubá Skála 13, 511 01 Hrubá Skála. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

116/2023 PROJEDNALA A ROZHODLA o zveřejnění záměru pronájmu zdravotnického nebytového prostoru v části objektu čp. 65, 463 62 Hejnice. Ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr pronájmu prostor.

117/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o dílo na realizaci „Studie revitalizace koupaliště Hejnice“ se zhotovitelem v podobě Sdružení firem VMS projekt s. r. o., IČ: 27394361 a Relaxsolution, s. r. o., IČ: 04556224. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

118/2023 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ stav hlasování návrhů Participativního rozpočtu města. Ukládá starostovi předložit výsledky k projednání ZM.

 

Jaroslav Demčák                                   -   starosta

Ing. Lucie Podhorová, MSc.                -  místostarostka


 


19.4.2023 13:15:33 | přečteno 36x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load