Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

7. jednání

- MĚSTO HEJNICE

 

USNESENÍ

ze 7. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 3. dubna 2023 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

 


90/2023 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 61, 63, 66, 67, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89/2023 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 74, 87/202 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší usnesení č.: 82/2023

91/2023 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informace týkající se plánované propagace Hejnic v aktuálním roce a zajištění rekreační a turistické sezóny.

92/2023 PROJEDNALA žádost firmy BRAUNENSIS ART PRODUCTIONS, s. r. o., IČ 27590887, se sídlem: Nekvasilova 569/25, Praha 8, 186 00 týkající se podpory akce 67. ročníku Dvořákova festivalu v Hejnicích A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 5.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

93/2023 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu nebytového prostoru v čp. 598, Hejnice a žádost SCHVÁLILA na dobu určitou od 3. dubna 2023 do 31. března 2025. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

94/2023 PROJEDNALA žádost spolku Vrtule Ferdinandov týkající se podpory akce „Pálení čarodějnic na Ferdinandově“ konané dne 29. dubna 2023 A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 5.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

95/2023 PROJEDNALA nabídku Stopy bezpečí, s. r. o. týkající se prezentace v plánovaném materiálu a nabídku ODMÍTLA. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

96/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA smlouvu č. 1641/B/5517510132/2023 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2023, IČ: 70856508, se sídlem: Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 týkající se financování akce  „Hejnice – chodník pro pěší (Ferdinandov)“. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

97/2023 PROJEDNALA A ROZHODLA o zrušení Školní jídelny při MŠ Hejnice, se sídlem: Lázeňská 463, 463 62 Hejnice ke dni 3. dubna 2023 z důvodu zrušení pracoviště mateřské školy. Ukládá starostovi podepsat žádost o změnuv rejstříku škol.

98/2023 PROJEDNALA A JMENOVALA Povodňovou komisi města Hejnice ve složení: předseda Jaroslav Demčák, místopředsedkyně Ing. Lucie Podhorová, MSc., členové Mgr. Karel Kopecký, Jiří Štícha, Jiří Šimon a Ivan Jarolím, tajemnice Lenka Zoreníková. Ukládá tajemníkovi jmenovaným předat jmenování.

99/2023 PROJEDNALA žádost týkající se umístění reklamních poutačů na prodej zmrzliny na 4 ks sloupků městského informačního systému na Ferdinandově a se žádostí NESOUHLASÍ. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

100/2023 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci ředitele Kláštera Hejnice a správce Farnosti Hejnice o činnosti těchto organizací v Hejnicích.

 

Jaroslav Demčák                   -       starosta

Ing. Lucie Podhorová, MSc.        -     místostarostka

 

 

 

 

 


11.4.2023 11:05:45 - aktualizováno 12.4.2023 14:47:14 | přečteno 95x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load