Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

6. jednání

- MĚSTO HEJNICE

 

USNESENÍ

z 6. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 20. března 2023 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.


 

74/2023 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o bezpečnostní situaci na území města. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.

75/2023 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 24, 41, 62, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73/2023  PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 61, 63, 66, 67/2023 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší usnesení č.: 43/2023

76/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, příspěvkové organizace, za rok 2022. Rada nezjistila, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

77/2023 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy Hejnice, za rok 2022. 

78/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA převod hospodářského výsledku ve výši 872.572,07 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace a SCHVÁLILA převod z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace ve výši 872.572,07 Kč. SCHVÁLILA převod z investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Hejnice, okres Liberec, zpět zřizovateli ve výši 772.572,07 Kč. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele příspěvkové organizace.

79/2023 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ výpověď z nebytových prostor pediatrické ordinace od nájemce Pediatr Dlouhá Loučka, s. r. o., ke dni 30. června 2023. Ukládá tajemníkovi odpovědět nájemci a finančnímu odboru ukončit nájemní smlouvu.

80/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o úhradě nákladů souvisejících se směnou majetku s Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ 421 96 451 týkající se směny pozemků v katastru města. Ukládá starostovi smlouvu podepsat a tajemníkovi zveřejnit záměr směny pozemků.

81/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA vznik pracovního místa na Středisku služeb města Hejnice na dobu určitou od 1. dubna 2023 do 31. března 2024. Ukládá tajemníkovi přijmout zaměstnance na pozici dělník pro údržbu a úklidměsta.

82/2023 PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout nebytový prostor v suterénu v čp. 598 Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit.

83/2023 PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout sklad v čp. 446, Klášterní, Hejnice na pozemku st. č. 32/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit.

84/2023 PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout veterinární ordinaci v čp. 3, Jizerská, Hejnice na pozemku st. č. 172/2 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit.

85/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA vítěze a výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na dodávky „Hejnice – Rekuperační jednotky do MŠ“, kterým se stala firma Green Vision, s. r. o., IČ: 02719797, Pstružná 821/2, 104 00 Praha - Uhříněves, s nejnižší nabídkovou cenou 1.071.271,86,- Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo.

86/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o bezúplatném převodu, s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary týkající se 2 vozidel Škoda Fabia Combi na město Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu podepsat a zajistit převzetí vozidel.

87/2023 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu veřejného prostranství pro lunapark v době Hejnických slavností A SOUHLASÍ s uzavřením nájemní smlouvy na jednotlivé ročníky slavností 2023, 2024, 2025 a 2026 s podmínkou nenavyšování cen vstupů na hlavní atrakce po dobu platnosti smlouvy. Ukládá starostovi uzavřít smlouvu na uvedený pronájem.

88/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA konání veřejné sbírky podle zákona č. 117/2001 Sb. s názvem „Veřejná sbírka pro Markétku“ v rámci konání akce Hejnické slavnosti 2023. Na sbírku bude možné přispět fyzicky do pokladniček nebo využít speciálně zřízený bankovní účet. Veřejná sbírka bude probíhat v termínu od 5. června 2023 do 3. července 2023. Ukládá místostarostce ve věci dále jednat.

89/2023 PROJEDNALA A POSOUDILA podané návrhy občanů na realizaci v rámci participativní části rozpočtu A ROZHODLA o zařazení do ankety pro hlasování veřejnosti podle tabulky v příloze č. 1 usnesení. Ukládá tajemníkovi vyhlásit hlasování veřejnosti.

 

Jaroslav Demčák       -     starosta

Ing. Lucie Podhorová, MSc.  -   místostarostka 

 


12.4.2023 14:53:01 - aktualizováno 12.4.2023 14:53:37 | přečteno 83x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load