Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5. jednání

- MĚSTO HEJNICE

 

USNESENÍ

z 5. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 6. března 2023 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

 

58/2023 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci ředitele ZŠ a MŠ Hejnice o činnosti této příspěvkové organizace města.

59/2023 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 4, 26, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57/2023 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.:24, 41, 43/2023

60/2023 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu starosty o zajištění přípravy investičních akcí roku 2023.

61/2023 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1 v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

62/2023 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1 v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

63/2023 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

64/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Provozní řád městského koupaliště s účinností od 1. května 2023. Ukládá starostovi provozní řád zveřejnit. 

65/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě na zajištění telefonních a komunikačních služeb města s firmou T-Mobile Czech Republic, a. s., IČ: 64949681, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 týkající se doplnění a prodloužení služeb. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

66/2023 PROJEDNALA výzvu připojit Hejnice ke kampani „Hodina Země 2023“ týkající se symbolického hodinového zhasnutí veřejného osvětlení 25. března 2023 A ROZHODLA se k výzvě připojit. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a starostovi zajistit zhasnutí veřejného osvětlení.

67/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA vítěze a výsledek poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu „Architektonická studie nového bytového domu“, kterým se stala firma Project A plus, s. r. o., IČ: 28828089, Husova 591, 511 01 Turnov, s nejnižší nabídkovou cenou 347.896,- Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo.

68/2023 PROJEDNALA žádost obecně prospěšné společnosti Zdravotní klaun, IČ: 26547953, Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9 týkající se podpory činnosti Pravidelných zdravotních klauniád v Krajské nemocnici Liberec A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 3.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

69/2023 PROJEDNALA žádost týkající se snížení nájemného v jejich pronajatém bytě z důvodu závady konstrukce objektu. ROZHODLA se žádosti vyhovět snížením nájemného na 50 % do doby vyřešení závady. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele a zajistit nápravu stavu budovy.

70/2023 PROJEDNALAžádost nájemce týkající se udělení souhlasu k přijetí nového člena do domácnosti žadatele a se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele.

71/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se svolení použití adresy pronajatého bytu k registraci jeho živnostenského listu. Ukládá tajemníkovi odpovědět žadateli.

72/2023 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ výpověď z nebytových prostor pediatrické ordinace od nájemce Pediatr Dlouhá Loučka, s. r. o., ke dni 30.06.2023. Ukládá starostovi ve věci dále jednat.

73/2023 PROJEDNALA A ROZHODLA o prodloužení lhůty podání návrhů participativní části rozpočtu 2023 do 17. března 2023, 11:30 hodin. Ukládá starostovi zveřejnit prodloužení lhůty.

 

Jaroslav Demčák        -          starosta

Ing. Lucie Podhorová, MSc.        -      místostarostka

 

 


15.3.2023 13:14:19 | přečteno 33x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load