Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

4. jednání

- MĚSTO HEJNICE

USNESENÍ

z 4. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 27. února 2023 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

36/2023 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 12, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35/2023 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 4, 24, 26/2023

37/2023 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o inventarizaci majetku města za rok 2022.

38/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA poskytnutí podkrovního bytu v čp. 299 Libereckému kraji, k potřebám ubytování válečných uprchlíků za běžných podmínek, které platí pro nouzové ubytování. Ukládá starostovi s ubytovanými uprchlíky uzavřít dohodu o užívání tohoto bytu.

39/2023 PROJEDNALA A UKLÁDÁ předat návrh Obecně závazné vyhlášky o stanovení kratší doby nočního klidu, k projednání zastupitelstvu města. Ukládá starostovi předat k jednání ZM.

40/2023 PROJEDNALA A UKLÁDÁ předat návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 7/2011, kterou se mění OZV č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, k projednání zastupitelstvu města. Ukládá starostovi předat k jednání ZM.

41/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA smlouvu o provedení přeložky vodárenské infrastruktury a o úhradě nákladů s ní související, a smlouvu o smlouvě budoucí na stavbu rekonstrukce nábřežní zdi u mostu u Melicharů. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

42/2023 PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout nebytový prostor v domě čp. 598, Hejnice na pozemku p. p. č. st. 1016. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

43/2023 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu veřejného prostranství pro lunapark v době Hejnických slavností A SOUHLASÍ s uzavřením nájemní smlouvy na jednotlivé ročníky slavností 2023, 2024, 2025 a 2026. Ukládá starostovi uzavřít smlouvu na uvedený pronájem včetně inflační doložky.

44/2023 PROJEDNALA žádost týkající se individuální podpory sportovní činnosti žadatele v rámci aktivní reprezentace v triatlonu A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 4.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

45/2023 PROJEDNALA žádost spolku Jizerské aktivity týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci sportovní akce „Hejnicman 2023“ a filmový festival „Hejnicfilm 2023“ A ROZHODLA se akci podpořit částkou 10.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

46/2023 PROJEDNALA žádost spolku Jizerské aktivity týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci akce „Jizerská nota 2023 – 42. ročník“ A ROZHODLA se akci podpořit částkou 12.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

47/2023 PROJEDNALA žádost týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci vzniku ,,CD + MP3 Písniček pro děti 11“  A ROZHODLA se akci nepodpořit. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat.

48/2023 PROJEDNALA žádost POST BELLUM, z. ú.. Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2 týkající se dotace na projekt Příběhy 20. století z Hejnic A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 10.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

49/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA navýšení příspěvků pro nájemníky městských bytů na svépomocnou rekonstrukci podlahových krytin, obkladů a dlažeb z 200,- Kč/mna 350,- Kč/m2. Ukládá referentce majetku řídit se novými cenami.

50/2023 PROJEDNALA A ZAMÍTLA žádost týkající se možnosti odkoupení pozemku p. p. č. 1104/10 v k. ú. Hejnice s odůvodněním, že konkrétní pozemek není určen k prodeji vzhledem k dlouhodobým rozvojovým plánům města. Ukládá tajemníkovi žadatelce odpovědět.

51/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa  v čp. 5 Jizerská, Hejnice na dobu určitou od 1. dubna 2023  do 31. března 2025 a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatelku informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

52/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA dočasné propůjčení části prostor objektu knihovny Hejnice  za účelem nabídky její produkce. Ukládá tajemníkovi žadatelce odpovědět a místostarostce uzavřít s žadatelkou dohodu o užívání prostor.

53/2023 PŘIDĚLUJE byt v DPS o velikosti 2+kk, v čp. 617, Lázeňská, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. 

54/2023 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk, v čp. 5, Jizerská, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

55/2023 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1, v čp. 252, Jizerská, Hejnice.  Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

56/2023 POJEDNALA návrhy na rozdělení finančních dotací na činnost neziskových, sportovních a volnočasových organizací na území města pro rok 2023. Ukládá starostovi předložit návrhy ZM ke schválení.

57/2023 PROJEDNALA A SCHVALUJE aktualizaci příloh č. 1, 1a), 1b), 2, podle stavu inventarizace k 31. 12. 2022, ke zřizovací listině čj. 4/2009 organizace Základní škola a Mateřská škola, Hejnice, okres Liberec, příspěvková organizace.Jaroslav Demčák                      -               starosta

Ing. Lucie Podhorová, MSc.    -               místostarostka

 


3.3.2023 10:15:39 | přečteno 52x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load