Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. jednání

- MĚSTO HEJNICE

 

USNESENÍ

z 3. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 6. února 2023 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.22/2023 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21/2023 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 4, 12/2023

23/2023 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu mistra střediska služeb o hlavních úkolech roku 2023 z pohledu střediska MH a referentky majetku z pohledu SBH.

24/2023 PROJEDNALA výběr nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Hejnice – Oprava komunikace na Skalním městě“, kterou je nabídka společnosti Roman Novotný, IČ: 01817191, se sídlem Liberecká 7, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, s nabídkovou cenou 3.198.085,81 Kč bez DPH A SCHVALUJE Smlouvu o dílo a zároveň pověřuje starostu města jejím podpisem.

25/2023 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o stavu městské kroniky předloženou kronikářkou města.

26/2023 PROJEDNALA výběr nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Hejnice – Rekonstrukce mostu u obchodu ve Ferdinandově“, kterou je nabídka společnosti SANAP, s. r. o., IČ: 41324714, se sídlem Marie Pomocné 291/4, 412 01 Litoměřice, s nabídkovou cenou 3.494.771,42 Kč bez DPH A SCHVALUJE Smlouvu o dílo mezi městem Hejnice a společností SANAP a zároveň pověřuje starostu města jejím podpisem.

27/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s číslem Z_S14_12_8120087116 týkající se plánované revitalizace starého sídliště s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. 

28/2023 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk v  Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

29/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o dílo na zpracování žádosti o podporu a studie proveditelnosti na akci „Infrastruktura cestovního ruchu“ s firmou LKA, s. r. o., Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 07735405. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

30/2023 PROJEDNALA žádost týkající se individuální podpory sportovní činnosti v rámci aktivní reprezentace v cyklistice – horská kola A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 4.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

31/2023 PROJEDNALA žádost Svazu Němců v regionech Liberec-Lužice-Severní Čechy z. s. místní organizace „Na Horní Smědé“ týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci dopravy pro účastníky „Ples sněhových vloček“ v Bílém Potoce A ROZHODLA se žádost podpořit částkou 2.500,- Kč. Ukládá finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

32/2023 PROJEDNALA žádost Linky bezpečí, z. s., Ústavní 95, 181 00 Praha 8 Bohnice týkající se dotace na provoz linky bezpečí A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 3.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

33/2023 PROJEDNALA žádost spolku Vrtule Ferdinandov, Ferdinandov 47, 463 62 Hejnice, IČ 08642907 týkající se poskytnutí zapůjčení materiálního vybavení na Pálení čarodějnic 2023 a Fotbalový turnaj 2023 A ROZHODLA se žádosti vyhovět. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. 

34/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA přijmutí dotace na akci „Pořízení elektronické úřední desky do Hejnic“ od Státního zemědělského intervenčního fondu, Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha – Nové Město, IČ 48133981. Ukládá starostovi podepsat dohodu o poskytnutí dotace. 

35/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s firmou Estetik Smile, s. r. o., Táboritská 880/14, 130 00 Praha 3, IČ 03582400 týkající se přidání účastníka smlouvy Estetik Hygiene, s. r. o., Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6. Ukládá finančnímu odboru zajistit podpis dodatku a informovat žadatele.

 

 

Jaroslav Demčák-   starosta

Ing. Lucie Podhorová, MSc.   -   místostarostka

 

 


8.2.2023 16:15:43 | přečteno 73x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load