Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2. jednání

- MĚSTO HEJNICE

 

USNESENÍ

z 2. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 23. ledna 2023 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.7/2023 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 281/2022 3, 5, 6/2023 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 4/2023

8/2023 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu referenta o přestupcích, zajištění agendy a skutečnost roku 2022.

9/2023 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informace od referentky kultury o plánované kultuře ve městě pro letošní rok 2023.

10/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Plán kontrolní činnosti na rok 2023 předložený finančním odborem.

11/2023 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. předloženou tajemníkem za rok 2022. Ukládá tajemníkovi příslušnou zprávu zveřejnit.

12/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA pronájem nebytových prostor skladu u čp. 387, P. Bezruče, Hejnice na dobu určitou a to do 31. ledna 2028. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

13/2023 PROJEDNALAžádost týkající se udělení souhlasu k přijetí nového člena do domácnosti žadatele a se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatelku.

14/2023 PROJEDNALA žádost ZŠ a MŠ Hejnice, příspěvkové organizace týkající se likvidace vyřazeného majetku a vybavení a se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá tajemníkovi odpovědět žadateli.

15/2023 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

16/2023 PROJEDNALA žádost spolku Vrtule Ferdinandov týkající se podpory kulturní akce „Ples Speciální základní školy Lázně Libverda“ A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 3.000, - Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

17/2023 PROJEDNALA žádost týkající se podpory projektu fotografického ohlédnutí „Okolí Liberce – Hejnice“ A ROZHODLA se žádost zamítnout. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. 

18/2023 PROJEDNALA žádost spolku Sdružení osadníků Ferdinandova, IČ 22727256 týkající se podpory akce „Masopust 2023“ A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 5.500, - Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

19/2023 PROJEDNALA žádost týkající se individuální podpory sportovní činnosti  v rámci aktivní reprezentace v tanečních soutěžích A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 4.000, - Kč. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

20/2023 PROJEDNALA žádost týkající se individuální podpory sportovní činnosti v rámci aktivní reprezentace v tanečních soutěžích A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 4.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

21/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA přílohu č. 3, Harmonogram rozpočtového procesu v roce 2023 pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Hejnice. Ukládá tajemníkovi předat harmonogram řediteli příspěvkové organizace.

 

Jaroslav Demčák      -    starosta

Ing. Lucie Podhorová, MSc.    -    místostarostka


1.2.2023 12:49:35 | přečteno 80x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load