Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

15. jednání

- MĚSTO HEJNICE

 

USNESENÍ

z 15. zasedání Rady města Hejnice, konaného dne 11. září 2023 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města

 

209/2023 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208/2023 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 140, 202/2023

210/2023 PROJEDNALA žádost, týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadatelce odpovědět.

211/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA přijetí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na akci „Vybavení školní kuchyně ZŠ Hejnice“ od Státního zemědělského intervenčního fondu, Ve Smečkách 801/33, Praha. Ukládá starostovi podepsat dohodu o poskytnutí dotace.                                              

212/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa č. 17 v čp. 5, Jizerská, Hejnice na dobu určitou od 1. října 2023 do 30. září 2025 a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

213/2023 PROJEDNALA A ROZHODLA o zveřejnění záměru prodeje pozemků p. p. č. 1395/3 v  k. ú. Hejnice odděleného od kmenového pozemku p. p. č. 1395. Ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr prodeje.

214/2023 PROJEDNALA žádost Sboru dobrovolných hasičů Hejnice týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci Memoriálu Alexandra Juklíčka A ROZHODLA se žádost podpořit částkou 6.000 ,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

215/2023 PROJEDNALA žádost zapsaného spolku Za lepší Hejnice týkající se podpory kulturní akce Hejnického Babího léta, konané dne 23. září 2023 a ROZHODLA se akci podpořit bezplatným pronájmem divadelní přístavby, kina s WC, technickým vybavením a veřejného prostranství před bývalým hotelem Perun. Ukládá tajemníkovi odpovědět žadateli.

216/2023 PROJEDNALAžádost týkající se udělení souhlasu k trvalému pobytu a k přijetí syna do domácnosti žadatelky a se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatelku.

217/2023 PROJEDNALAžádost týkající se udělení souhlasu k trvalému pobytu a k přijetí partnera  do domácnosti žadatelky a se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatelku.

218/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o budoucí smlouvě kupní – Kanalizace pro veřejnou potřebu s panem Jakubem Kocourkem, IČO: 76494004, Luční 341, 390 01 Tábor, na stavbu „Rozšíření splaškové gravitační kanalizace PP DN250 délky 4 m a splaškové tlakové kanalizace HD-PE 63/5,8 délky 70,5 m“. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

219/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství s firmou EKO-KOM, a. s., IČO: 25134701, Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

220/2023 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu mistra střediska služeb o zajištěnosti příprav na zimní období na úseku údržby komunikací a chodníků.

221/2023 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o plnění rozpočtu města za I. pololetí r. 2023. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.  

222/2023 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci ředitele ZŠ a MŠ Hejnice a vedoucí MŠ o činnosti této příspěvkové organizace města.

 

Jaroslav Demčák                -                      starosta

Ing. Lucie Podhorová, MSc.            -        místostarostka14.9.2023 10:29:50 | přečteno 39x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load