Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

14. jednání

- MĚSTO HEJNICE

 

USNESENÍ

z 14. zasedání Rady města Hejnice, konaného dne 28. srpna 2023 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města

 

198/2023 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 182, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197/2023 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 140/2023 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší usnesení č.: 124/2023

199/2023 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu tajemníka o činnosti a chodu Městského úřadu Hejnice za rok 2022.

200/2023 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci o přestupcích a sociální oblasti od pracovníka městského úřadu.

201/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4022121/VB/2 s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín týkající se pozemků p. č. 74/4 a 79/5 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

202/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA prodej nepotřebného vybavení příspěvkové organizace – cukrářská pec, kupujícímu Karel Klouček řeznictví a uzenářství, s. r. o., Fučíkova 647, 463 61 Raspenava, IČ 28704045 za cenu 3.000,- Kč. Ukládá finančnímu odboru vystavit účetní dokumenty a prodej realizovat.

203/2023 SCHVALUJE pronájem nebytových prostor prodejny v čp. 299, Jizerská, Hejnice, na dobu určitou a to od 1. října 2023 do 30. září 2028. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

204/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA dodatek č. 1641/B/5517510132/2023/1 ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2023 se Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 týkající se financování akce  „Hejnice – chodník pro pěší (Ferdinandov)“ v roce 2023. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

205/2023 PROJEDNALAžádost týkající se dotace a zapůjčení materiálového vybavení na cyklistický závod Smědava Cup 2023 a s žádostí SOUHLASÍ formou dotace ve výši 3.000,- Kč a bezplatným pronájmem vybavení. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

206/2023 PROJEDNALA žádost týkající se povolení vysázení dřevin v sousedství jejího plotu a konstatuje, že město Hejnice není majitelem dotyčného pozemku a musí svou žádost adresovat platnému majiteli – Správě železnic, státní organizace. Ukládá tajemníkovi odpovědět žadatelce.

207/2023 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu části zahrady p. p. č. 90/2 a 91/1 v k. ú. Hejnice a se žádostí NESOUHLASÍ z důvodu přístupu na další části městských pozemků. Ukládá tajemníkovi odpovědět žadateli.

208/2023 PROJEDNALA A STANOVILA s účinností od 1. září 2023 výši nájemného v bytech domu čp. 5, Jizerská, Hejnice na 48,- Kč za 1 m2 a měsíc. Ukládá finančnímu odboru zapracovat nájemné do nových nájemních smluv a do prodloužení nájemních smluv. 

 

 

Jaroslav Demčák         -                 starosta

Ing. Lucie Podhorová, MSc.        -              místostarostka


30.8.2023 14:11:06 | přečteno 62x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load