Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

11. jednání

- MĚSTO HEJNICE

 

USNESENÍ

z 11. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 29. května 2023 v 15:15 hodin v kanceláři starosty města.

 

145/2023 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci ředitele ZŠ a MŠ Hejnice o činnosti této příspěvkové organizace města.

146/2023 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci vedoucího kina o činnosti tohoto střediska města.

147/2023 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o požární ochraně na území města. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.

148/2023 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 134, 135, 136, 138, 139, 141, 144/2023 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 74, 124, 140, 142, 143/2023

149/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA ceník ekonomických činností města Hejnice, platný od 30. května 2023. Ukládá tajemníkovi seznámit s ním zaměstnance úřadu.

150/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA návrh na odměny členům JSDH Hejnice z jejich rozpočtu. Ukládá tajemníkovi velitele JSDH informovat a finančnímu odboru částky vyplatit.

151/2023 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu WC na koupališti za účelem provozování pronajatého stánku s občerstvením a s žádostí SOUHLASÍ s měsíčním nájemným ve výši 3.500,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit nájemní smlouvu.

152/2023 PROJEDNALA A ROZHODLA o zveřejnění záměru prodeje pozemků p. p. č. 965/2 a 965/3 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr prodeje.

153/2023PROJEDNALA A SCHVÁLILA vítěze a výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy objektu čp. 96 Hejnice – Vznik nové bytové jednotky“, kterým se stala firma ANEGG s. r. o., IČ: 04047419, Heliova 537/5, 460 01 Liberec s nejnižší nabídkovou cenou 3.785.673,76 Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo.

154/2023 PROJEDNALA žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. a žádost ZAMÍTLA s tím, že tyto aktivity podporuje město Hejnice přes sociální fond DSO Frýdlantska, kam je třeba tyto žádosti adresovat. Ukládá tajemníkovi odpovědět žadateli.

155/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmou ČEZ Distribuce a. s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, číslo IV – 12 – 4019766/VB/7 týkající se pozemku p. č. st. 42/1 a p. p. č. 1268/11, 1268/12, 1268/13, 1268/14 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

156/2023 PROJEDNALA A ROZHODLA o zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. p. č. 158/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr prodeje.

157/2023 PROJEDNALAžádost Global Partner Péče, z. ú., IČ: 09903046, Pobřežní 665/21, Karlín, 186 00 Praha 8 - ústav týkající se dotace na odborné vzdělávání bazální stimulace v Global Partner a se žádostí SOUHLASÍ formou dotace ve výši 20.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

158/2023 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

159/2023 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

160/2023 PROJEDNALA žádost ohledně umístění herního prvku v areálu cukrárny u kostela a s žádostí NESOUHLASÍ. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

 

 

 

Jaroslav Demčák           -       starosta

Ing. Lucie Podhorová, MSc.     -    místostarostka5.6.2023 11:22:21 | přečteno 50x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load