Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

10. jednání

- MĚSTO HEJNICE

 

USNESENÍ

z 10. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 15. května 2023 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města.

 

132/2023 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131/2023. RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 74, 124/2023.

133/2023 PROJEDNALA A POVĚŘILA referentku Informačního centra Hejnice stanovováním kladných marží na prodávané zboží a produkty v informačním centru.

134/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA ceník ekonomických činností města Hejnice, platný od 15. května 2023. Ukládá tajemníkovi seznámit s ním zaměstnance úřadu.

135/2023 PROJEDNALAžádost firmy Estetik Laboratory, s. r. o., IČ 18011667, Holečkova 789/49, Praha 5 – Smíchov, týkající se pronájmu nebytového prostoru v budově čp. 65 na pozemku p. p. č. 797 v k. ú. Hejnice a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek, s termínem od 1. června 2023 do 31. května 2028. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

136/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o řízení projektu na akci „Odborná učebna a konektivita v ZŠ Hejnice“ s firmou LKA, s. r. o., IČ 07735405, Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 – Žižkov. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

137/2023 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informace o činnosti Komise cestovního ruchu.

138/2023 PROJEDNALAžádost Nakladatelství Petr Polda, IČ 01764705, Myslivecká 308/9, 460 07 Liberec 3, týkající se dotace na vydání knihy „Bukové toulání v Jizerských horách“ a s žádostí SOUHLASÍ formou dotace ve výši 10.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

139/2023 PROJEDNALAžádost Junáka Liberec týkající se dotace na akci „Skautský tábor Iserín“ a s žádostí SOUHLASÍ formou dotace ve výši 20.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

140/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA nabídku na realizaci projektové dokumentace „Projekt opravy a nového využití čp. 463 Simonovy vily v Hejnicích“, od Ing. arch. Vladimíra Baldy, IČ 72658550, Oldřichov v Hájích 286, 463 31 Chrastava, s konečnou nabídkovou cenou 575.000,- Kč. Ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o dílo.

141/2023 PROJEDNALA A ROZHODLA o zveřejnění záměru pronájmu části střechy Jizerská 299, 463 62 Hejnice, za účelem umístění telekomunikační antény. Ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr pronájmu prostor.

Jaroslav Demčák     -    starosta

Ing. Lucie Podhorová, MSc.         -      místostarostka23.5.2023 12:55:14 | přečteno 6x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load