Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 1. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 9. ledna 2023 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.


1/2023 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 151, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 280/2022 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 281/2022

2/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA organizační řád Hejnických slavností platný od ročníku 2023.

3/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA vítěze a výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku v rámci zjednodušeného podlimitního řízení „Hejnice – Zateplení panelového domu čp. 533, Hejnice“, kterým se stala firma STAV-AGENCY, spol. s r.o., IČ: 25482505, se sídlem Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou, s nejnižší nabídkovou cenou 5.240.622,30,- Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo.

4/2023 PROJEDNALA A DOPORUČUJE zastupitelstvu města schválit vstup města Hejnice do Sdružení obcí Libereckého kraje. Ukládá starostovi předložit nabídku vstupu do organizace k projednání zastupitelstvu města.

5/2023 PROJEDNALA žádost spolku TAJV, z. s. týkající se podpory akce „Sportovní den mládeže s TAJV v Hejnicích – 3. ročník“ A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 7.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

6/2023 PROJEDNALA A SCHVÁLILA pronájem částí pozemků p. p. č. 114/3 a 119/1 v k. ú. Hejnice, na dobu neurčitou. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

 

Jaroslav Demčák      -    starosta 

Ing. Lucie Podhorová, MSc.   -  místostarostka


12.1.2023 12:49:56 | přečteno 63x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load