Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

jednání 5. srpna

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z jednání Rady města Hejnice konané 5. srpna 2022 v 10.30 hodin v kanceláři starosty města.

 

Rada města pod usnesením č.

156/2022 PROJEDNALA a SCHVALUJE pronájem nebytových prostor ordinace zubního lékaře v čp. 445 Nádražní ulice Hejnice, firmě Estetik Smile, s. r. o., Táboritská 880/14, Praha 3 na dobu určitou a to do 1. září 2022 do 31. srpna 2027. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.                   

157/2022 PROJEDNALA a SCHVALUJE žádost Singltrek pod Smrkem, o. p. s., Lázně Libverda 16, 463 62 Hejnice týkající se podpory akce „Údržba stezek Singltreku 2022“ a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 20.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

158/2022 PROJEDNALA a SCHVALUJE Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IP – 12 – 4012012/VB/03, týkající se pozemku p. č. 3516 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.                                                                               

159/2022 PROJEDNALA a ZAMÍTLA žádost týkající se odkoupení pozemku p. p. č. 247 v k. ú. Hejnice za účelem vybudování cesty. Ukládá tajemníkovi žadateli odpovědět.

160/2022 PROJEDNALA a SCHVALUJE Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567 a investorem, na stavbu „STL plynovodní přípojka pro RD č.p. 502, Skřivánek, Hejnice, číslo stavby 9900106381“, týkající se pozemku p. č. 813/15 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

161/2022 PROJEDNALA  a SCHVALUJE dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Hejnice – Parkovací plocha na p. p. č. 264/4 v k. ú. Hejnice“ s firmou Roman Novotný, IČ: 01817191, Liberecká 7, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, týkající se domluvených víceprací na díle. Ukládá starostovi dodatek smlouvy podepsat.

Jaroslav Demčák    -  starosta

Petr Zoreník - místostarosta                                                                           

8.8.2022 12:39:05 - aktualizováno 9.8.2022 9:58:42 | přečteno 152x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load