Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

9. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 9. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 27. dubna 2022 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.


92/2022 PROJEDNALA žádost ZŠ a MŠ Hejnice týkající se uzavření pracoviště MŠ v době 4. – 15. 7. 2022 A SOUHLASÍ s uzavřením MŠ v termínu 4. - 8. července 2022. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

93/2022 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 182/2021 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 68, 69, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91/2022 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší usnesení č.: 89/2022

94/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA „Smlouvu o zřízení místa zpětného odběru odpadních elektrozařízení“ s firmou ASEKOL a. s., Československého exilu 2062/8, Praha 4, 143 00 týkající se nakládání s elektroodpadem v katastru města Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

95/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5, Jizerská na dobu určitou od 1. května 2022 do 30. dubna 2023 a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatelku informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

96/2022 PROJEDNALA žádost  týkající se pronájmu WC na koupališti za účelem provozování pronajatého stánku s občerstvením a s žádostí SOUHLASÍ s měsíčním nájemným ve výši 2.500,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a připravit nájemní smlouvu.

97/2022 PROJEDNALA žádost spolku Jizerské aktivity týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci akce „Jizerská nota 2022 – 41. ročník“ A ROZHODLA se akci podpořit částkou 35.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

98/2022 PROJEDNALA žádost firmy KOMPAKT s. r. o. týkající se poskytnutí dotace na pořízení Sociálního automobilu pro Dětské centrum Liberec a žádost ODMÍTLA. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

99/2022 PROJEDNALA žádost  týkající se uhrazení nákladů spojených s rekonstrukcí rozvodů elektřiny v jejím bytě a ukládá referentce majetku ve věci dále jednat. Ukládá tajemníkovi informovat finanční odbor.

100/2022 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci ředitele Kláštera Hejnice a správce Farnosti Hejnice o činnosti těchto organizací v Hejnicích.

101/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA vznik pracovního místa při MěÚ Hejnice na dobu určitou od 1. května do 31. srpna 2022 v rámci dotačního programu – Adaptační skupiny pro ukrajinské děti. Ukládá tajemníkovi přijmout zaměstnance na uvedenou pozici.

 

Jaroslav Demčák           -                     starosta

Petr Zoreník                  -                    místostarosta


29.4.2022 10:18:42 - aktualizováno 29.4.2022 10:45:46 | přečteno 121x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load