Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

8. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 8. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 11. dubna 2022 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

 

79/2022 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 182/2021 68, 69/2022 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.:

71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78/2022

80/2022 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informace týkající se aktuální situace nájemného, dluhů a dlužníků v bytech města.

81/2022 PROJEDNALA žádost spolku Jizerské aktivity týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci sportovní akce „Hejnicman 2022“ a filmový festival „Hejnicfilm 2022“ A ROZHODLA se akci podpořit částkou 10.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

82/2022 PROJEDNALA žádost spolku Centrum Mateřídouška Hejnice týkající se podpory akce „Pohádkový les 2022“ A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 7.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

83/2022 PROJEDNALA žádost obecně prospěšné společnosti Zdravotní klaun týkající se podpory činnosti Pravidelných zdravotních klauniád v Krajské nemocnici Liberec A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 3.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

84/2022 PROJEDNALA žádost SDH Hejnice týkající se podpory akce „Pálení čarodějnic“ konané 30. dubna 2022 A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 6.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

85/2022 PROJEDNALAžádost nájemce týkající se udělení souhlasu k přijetí nového člena  a se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele. 

86/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská, Hejnice na dobu určitou od 1. června 2022 do 31. května 2024 a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

87/2022 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Hejnice, příspěvkové organizace. Ukládá řediteli PO podat zprávu o přijmutí opatření k odstranění nedostatků a tajemníkovi informovat ředitele PO.

88/2022 PROJEDNALA žádost ZŠ a MŠ Hejnice, příspěvkové organizace týkající se likvidace vyřazeného majetku v souvislosti s vyřazením starých nepotřebných stolů, židlí a lavic a se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá tajemníkovi odpovědět žadateli.

89/2022 PROJEDNALA žádost ZŠ a MŠ Hejnice, příspěvkové organizace týkající se uzavření pracoviště MŠ v době 4. – 15. července 2022 a s žádostí NESOUHLASÍ. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

90/2022 PROJEDNALA A JMENUJE za zřizovatele členy školské rady při ZŠ Hejnice Ing. Lucii Podhorovou MSc. a PharmDr. Petra Sedláka. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele školy a jmenované členy.

91/2022 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ stav hlasování návrhů Participativního rozpočtu města. Ukládá starostovi předložit výsledky k projednání ZM.

Jaroslav Demčák                 -         starosta

Petr Zoreník                        -       místostarosta


 

 


13.4.2022 13:53:15 | přečteno 130x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load