Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

7. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

ze 7. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 28. března 2022 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.Rada města:

 

67/2022 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci na území města. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.

68/2022 PROJEDNALA kontrolu usnesení a

ponechává ve sledování usnesení č.:182/2021, 27/2022,

vyjímá ze sledování usnesení č.:  42, 49, 53, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65/2022,

ruší usnesení č.: 62/2022

 

69/2022 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o zhodnocení zimní údržby a úklidu města po zimním období. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení

70/2022 PROJEDNALA a vzala na vědomí informace týkající se plánované propagace Hejnic v aktuálním roce.

71/2022 PROJEDNALA žádost, týkající se schválení splátkového kalendáře na náklady spojené s čištěním města a se žádostí souhlasí. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadateli odpovědět.

72/2022 PROJEDNALA a schválila pronájem části pozemku p. p. č. 765/24 v k. ú. Hejnice na dobu neurčitou. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

73/2022 PROJEDNALA žádost týkající se řešení náhrady malování původního bytu žadatele a rozhodla se žádosti částečně vyhovět, žadatel uhradí náklady spojené s materiálem na malování. Ukládá tajemníkovi žadateli odpovědět a informovat finanční odbor.

74/2022 PROJEDNALA žádost spolku Vrtule Ferdinandov, Ferdinandov 7, Hejnice, týkající se poskytnutí zapůjčení materiálního vybavení na Fotbalový turnaj 2022 a rozhodla se žádosti vyhovět. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. 

75/2022 PROJEDNALA žádost Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody týkající se podpory projektu „Zvýšení retence vody v Národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizery“ a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 20 000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

76/2022 PROJEDNALA a schválilavítěze a výsledek poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu „Hejnice – oprava střechy bytového domu v Hejnicích, Jizerská ul. č.p. 299 – ODVĚTRANÁ + Záklop z prken“, kterým se stala firma AURUM BUILDING s. r. o., IČ: 24283223, Pětikozly 34, 294 30, Dolní Cetno, s nejnižší nabídkovou cenou 726.935, - Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo.

77/2022 PROJEDNALA a schválila příkazní smlouvu o správě cizího majetku s Mikroregionem Frýdlantsko, IČ 70946213, nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, týkající se správcování kontejneru na bioodpad v rámci akce „Řešení nakládání s BRKO na Frýdlantsku - pořízení kontejnerů pro dopravu bioodpadů“. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

78/2022 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1 Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku

 

Jaroslav Demčák  -   starosta

Petr Zoreník  -   místostarosta

 


30.3.2022 10:04:14 - aktualizováno 30.3.2022 10:08:06 | přečteno 121x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load