Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

6. jednání

 

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 6. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 14. března 2022 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.55/2022 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o požární ochraně na území města. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.

56/2022 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 182/2021 27, 42, 49, 53/2022 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54/2022 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší ze sledování usnesení č.: 26/2022

57/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, příspěvkové organizace, za rok 2021. Rada nezjistila, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

58/2022 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, za rok 2021: a SCHVÁLILA převod hospodářského výsledku ve výši 319.611,99 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace, a SCHVÁLILA převod z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace ve výši 200.000,00 Kč. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele příspěvkové organizace.

59/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA vítěze a výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Hejnice – Rekonstrukce ZTI instalace v panelovém domě Nádražní, čp. 594, 595, 596 – 2. kolo“, kterým se stala firma Convexi, spol. s. r. o., IČ: 27333663, Husova 1199/61, 460 01 Liberec 1, s nejnižší nabídkovou cenou 1.088.380,80 Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou kupní smlouvu.

60/2022 PROJEDNALA žádost týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí SOUHLASÍ pod podmínkou současného placení řádného nájemného. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadateli odpovědět.

61/2022 PROJEDNALA žádost POST BELLUM, z. ú., Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2 týkající se dotace na projekt Paměti národa A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 12.000,00 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit

62/2022 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1 Hejnice.  Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

63/2022 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1  Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

64/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA vznik pracovního místa při MěÚ Hejnice na dobu určitou od 14. března 2022 do 31. prosince 2022. Ukládá tajemníkovi přijmout zaměstnance na pozici koordinátor pomoci uprchlíkům ve městě.

65/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA vznik krizových ubytovacích kapacit pro uprchlíky z Ukrajiny v prostorách vily čp. 463, Lázeňská, Hejnice. Ukládá starostovi objekt vybavit a připravit do provozu.

66/2022 PROJEDNALA A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 4/2022 dle tabulky. Výdaje se navyšují o částku 150.000,00 Kč v rámci humanitární krize na Ukrajině, hospodářský výsledek se snižuje o částku 150.000,00 Kč. Celková výše příjmů po úpravě činí 91.355.598,21 Kč, celková výše výdajů po úpravě činí 101.494.000,00 Kč, rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 10.138.401,79 Kč bude hrazen ze zůstatku účtu let minulých.

 

 

Jaroslav Demčák           -             starosta

Petr Zoreník                  -             místostarosta


 

 


17.3.2022 9:44:51 | přečteno 182x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load