Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 5. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 28. února 2022 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města. 

40/2022 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 165/2021 a 17, 18, 19, 33, 34, 35, 36, 37, 38/2022 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 182/2021 a 26, 27, 39/2022

41/2022 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu starosty o zajištění přípravy investičních akcí roku 2022.

42/2022 PROJEDNALA výzvu připojit Hejnice ke kampani „Hodina Země 2022“ týkající se symbolického hodinového zhasnutí veřejného osvětlení dne 26. března 2022 A ROZHODLA se k výzvě připojit. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a místostarostovi zhasnutí zajistit.

43/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA finanční dar Základní a Mateřské škole Hejnice, příspěvkové organizaci od společnosti JATOP SERVICES, s.r.o., U Kaple 1, 466 06, Jablonec nad Nisou, IČO 24166740 ve výši 5.000,- Kč. Ukládá řediteli ZŠ a MŠ Hejnice uvedenou smlouvu podepsat.

44/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu „LB, Hejnice, Zátiší, p. č. 1139/1 – svod, kNN, SS“ týkající se pozemku p. č. 1350 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

45/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IP – 12 – 4013328 s názvem „LB_Hejnice, ppč. 168/1, SS100, kNN“ týkající se pozemku p. č. 1321/2 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

46/2022 PROJEDNALA A SOUHLASÍ s žádostí firmy FDLnet.CZ, s. r. o., Březová 1306, 464 01 Frýdlant týkající se zřízení jejich vnitřního komunikačního vedení veřejné sítě elektronických komunikací  a přidružené technologie v objektech města čp. 168, 387 a 376 v ulici P. Bezruče, Hejnice. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

47/2022 PROJEDNALA žádost Svazu Němců v regionech Liberec-Lužice-Severní Čechy, z. s. místní organizace „Na Horní Smědé“ týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci dopravy pro účastníky „Zimního setkání“ v Bílém Potoce A ROZHODLA se žádost podpořit částkou 2.000,-  Kč. Ukládá finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

48/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA pronájem části pozemku p. č. st. 210 v k. ú. Hejnice na dobu neurčitou. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

49/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA vítěze a výsledek poptávkového řízení na zakázku „Hejnice – Pořízení traktoru na technické služby“, kterým se stala firma STROM PRAHA, IČ: 25751069,  Lohenická 607, 190 17 Praha-Vinoř, s nejnižší nabídkovou cenou 1.999.990,- Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou kupní smlouvu.

50/2022 PROJEDNALA žádost spolku Vrtule Ferdinandov, Ferdinandov 47, Hejnice týkající se podpory akce Čarodějnice na Ferdinandově A ROZHODLA se žádosti o materiálové vybavení vyhovět s částečnou úpravou množství. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru zajistit rezervaci vybavení. 

51/2022 PROJEDNALA žádost spolku Vrtule Ferdinandov, Ferdinandov 47, Hejnice týkající se dotace na Čarodějnice na Ferdinandově A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 3.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

52/2022 PROJEDNALA A POSOUDILA podané návrhy občanů na realizaci v rámci participativní části rozpočtu a ROZHODLA o zařazení do ankety pro hlasování veřejnosti podle tabulky v příloze č. 1 usnesení. Ukládá tajemníkovi vyhlásit hlasování veřejnosti.


Jaroslav Demčák  -  starosta

Petr Zoreník - místostarosta

 


Příloha č. 1 k usnesení 52/2022 z 5. zasedání RM dne 28.02.2022

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2022

 

 

 

Návrh

 

Částka

Popis

 

LED světelné motivy do parčíku na Ferdinandově

 

 

64.000,- Kč

 

Pořízení 2 ks 2D LED světelných motivů k doplnění vánočního parčíku a stromu na Ferdinandově. Motiv anděla a vánočního dárku.

 

Agility hřiště pro pejsky

 

 

67.000,- Kč

 

Vybudování malého agility hřiště pro pejsky. Skokové překážky, kladina, slalom, houpačka, kruh, proskok, zeď.

 

Hrací prvky pro děti

 

 

 

33.000,- Kč

 

 

Herní prvky pro děti do parčíku na Ferdinandově.

 

Basketbalové koše na hřiště u Základní školy v Hejnicích

 

 

 

75.000,- Kč

 

Dovybavení hřiště u základní školy dvěma basketbalovými koši. 

 


3.3.2022 12:44:20 - aktualizováno 3.3.2022 12:50:14 | přečteno 211x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load