Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 3. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 2. února 2022 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.13/2022 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 8, 9, 10, 11, 12/2022 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 165, 182/2021

14/2022 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu místostarosty o hlavních úkolech roku 2022 z pohledu střediska MH a SBH.

15/2022 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ stav městské kroniky a informaci o vyhlášení poptávkového řízení na novou kronikářku/kronikáře. Ukládá tajemníkovi informovat RM o výsledku řízení.

16/2022 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA přílohu č. 3, Harmonogram rozpočtového procesu v roce 2022 pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Hejnice. Ukládá tajemníkovi předat harmonogram řediteli příspěvkové organizace.

17/2022 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA vítěze a výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova dešťové kanalizace na pozemcích p. č. 144/2, 1255/1 a 3632 v k. ú. Hejnice“, kterým se stala firma Roman Novotný, IČ: 01817191, Liberecká 7, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, s nejnižší nabídkovou cenou 856.167,42,- Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo.

18/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA vítěze a výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Hejnice – úprava plochy u čp. 617“, kterým se stala firma Roman Novotný, IČ: 01817191, Liberecká 7, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, s nejnižší nabídkovou cenou 429.948,20,- Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo.

19/2022 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA vítěze a výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Hejnice – Parkovací plocha na p. p. č. 264/4 v k. ú. Hejnice“, kterým se stala firma Roman Novotný, IČ: 01817191, Liberecká 7, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, s nejnižší nabídkovou cenou 464.274,50,- Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo.

20/2022 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA vítěze a výsledek poptávkového řízení na zakázku „Hejnice – rekonstrukce střešní krytiny čp. 3“, kterým se stala firma Václav Janda, IČ: 73808709, Ferdinandov 47, 463 62 Hejnice, s nejnižší nabídkovou cenou 615.080,- Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo.

21/2022 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA dodatek ke smlouvě č. 1200400004 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky se Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, týkající se prodloužení termínu realizace akce na 10/2021. Ukládá starostovi dodatek podepsat.

22/2022 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IP – 12 – 4011387/VB/02 týkající se pozemku p. č. 3516 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

23/2022 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA „Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení“ s firmou ELEKTROWIN a. s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, týkající se nakládání s elektroodpadem v katastru města Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

24/2022 RM PROJEDNALA žádost spolku TAJV, z. s., týkající se podpory akce Sportovní den mládeže s TAJV v Hejnicích A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 6.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit

25/2022 RM PROJEDNALAžádost Liberecké sportovní a tělovýchovné organizace z. s. Liberec týkající se partnerství na anketě Nejúspěšnější sportovci okresu Liberec 2021 a žádost ZAMÍTLA. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

26/2022 RM PROJEDNALA žádost týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadateli odpovědět.

27/2022 RM PROJEDNALA žádost týkající se umístění dopravní značky Zákaz stání do ulice mezi křižovatkou u Dělnického domu a křižovatkou pod přejezdem z důvodu problémů s průjezdem větších automobilů kolem odstavených vozidel a se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá místostarostovi zajistit osazení dopravního značení z obou směrů.

28/2022 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ ukončení nájemní smlouvy na část pozemku p. p. č. st. 210 . Ukládá tajemníkovi informovat finanční odbor a zveřejnit záměr pronájmu pozemku.

29/2022 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

 

 

Jaroslav Demčák      -                 starosta

Petr Zoreník             -                 místostarosta


 


7.2.2022 11:14:04 | přečteno 100x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load